ČLÁNOK
Žiadna z kandidátskych krajín do EÚ nebude schopná prijať euro
14. októbra 1999

„Neočakáva sa, že noví členovia EÚ budú musieť okamžite po ich vstupe prijať euro, hoci budú participovať na ekonomike Európskej menovej únie (EMÚ),“ uviedla EK vo svojom vyhlásení, v ktorom odporučila rozšíriť predvstupové rokovania o ďalších 6 štátov. Snaha príliš skorého prijatie eura by mohla byť podľa EK pre kandidátske krajiny veľmi nebezpečná, a preto by jej nemal byť pripisovaný veľký význam.
Ako ďalej komisia uviedla, kandidátske krajiny by mali vstúpiť do EÚ zo zmiernenými podmienkami, pričom na ekonomike EMÚ sa budú podieľať podobným spôsobom ako v súčasnosti Veľká Británia, Dánsko, Švédsko a Grécko. Uvedená forma participácie by mohla byť ťažká iba pre Rumunsko, ktorého súčasný stav ekonomiky by mohol spôsobiť vážne problémy. Po analýze ekonomík kandidátskych krajín EK dospela k záveru, že všetky kritéria funkčnej ekonomiky a konkurenčného prostredia na trhu, ktoré v roku 1993 pre vstup stanovila EÚ, spĺňajú iba Cyprus a Malta. Komisia dodala, že z iných uchádzačov majú najbližšie k splneniu všetkých podmienok Maďarsko a Poľsko, za nimi nasledujú Slovinsko, Estónsko a Lotyšsko. Česká republika by mala podľa EK uskutočniť „výrazný progres“ k splneniu ekonomických požiadaviek, kým od Slovenska sa očakáva splnenie podmienok v bližšie nešpecifikovanom strednodobom horizonte. Litva, Bulharsko a Rumunsko zatiaľ na základe analýzy EK žiadne z požadovaných kritérií nespĺňajú. EK poznamenala, že ekonomiky Bulharska a Rumunska boli výrazne zasiahnuté zničením mostov počas konfliktu v Kosove. Turecko sa posudzuje ako špecifický prípad, bolo síce prijaté ako kandidátska krajina, zatiaľ sa však s ním žiadne rokovania nezačnú.
EK v stredu odporučila rozšíriť proces rokovaní o vstupe do EÚ o Slovensko, Litvu, Lotyšsko, Rumunsko, Bulharsko a Maltu, pričom EÚ už o členstve v únii rokuje s Cyprom, ČR, Estónskom, Maďarsko, Poľskom a Slovinskom.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 8. 2022

USD 1,020 0,009
CZK 24,460 0,080
GBP 0,844 0,003
HUF 398,600 6,300
CAD 1,317 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS