ČLÁNOK
Zhoršovanie podnikateľského prostredia naďalej pokračuje
5. septembra 2013

Podnikateľské prostredie sa na Slovensku zhoršovalo aj v druhom štvrťroku 2013. Aktuálna hodnota Indexu podnikateľského prostredia (IPP), ktorý na základe vlastného prieskumu pripravuje Podnikateľská aliancia Slovenska, je 70,1 bodu, čo predstavuje oproti predchádzajúcemu kvartálu pokles o 3,5 %.

Výsledky IPP za 2. štvrťrok 2013

Podnikateľské prostredie sa na Slovensku zhoršovalo aj v druhom štvrťroku 2013. Aktuálna hodnota Indexu podnikateľského prostredia (IPP), ktorý na základe vlastného prieskumu pripravuje Podnikateľská aliancia Slovenska, je 70,1 bodu, čo predstavuje oproti predchádzajúcemu kvartálu pokles o 3,5 percenta. Slovenský podnikatelia sú najviac nespokojní so slabou vymožiteľnosťou práva, čo vyplýva predovšetkým zo zlého stavu súdnictva a nedostatočného uplatňovania princípu rovnosti pred zákonom. Kritiku si vyslúžilo aj málo efektívne hospodárenie štátu a prístup k štátnej pomoci, ktorej prideľovanie vnímajú podnikatelia ako netransparentné a selektívne.

V druhom štvrťroku 2013 získala najnegatívnejšie hodnotenie položka vymáhateľnosť práva a funkčnosť súdnictva. Rating tejto položky klesol oproti predchádzajúcemu štvrťroku o 9,12 % na aktuálnu hodnotu 10,6 bodu. Slovenské súdnictvo a nedostatočná vymožiteľnosť práva, patrí dlhodobo medzi celospoločensky najkritizovanejšie oblasti na Slovensku. Zdĺhavé súdne konania, nevymožiteľnosť pohľadávok alebo problémy s podvodníkmi sa priamo negatívne dotýkajú podnikania.  Vymenovanie nového Generálneho prokurátora napriek neukončenému konaniu Ústavného súdu taktiež neprispieva k zvyšovaniu dôveryhodnosti justície ako celku. Pre zlepšenie podnikateľského prostredia je nevyhnutné prijať zákony, ktoré by viedli k väčšej ochrane poctivých podnikateľov voči podvodníkom, a ktoré by tvrdšie postihovali neplatiace firmy. Podnikatelia volajú po urýchlenom prijatí systémových zmien vedúcich k zefektívneniu a zrýchleniu justičných procesov, pretože funkčné súdnictvo je absolútne základným predpokladom pre zlepšovanie podnikateľského prostredia.

celý článok


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 9. 2022

USD 0,957 0,008
CZK 24,650 0,011
GBP 0,903 0,010
HUF 411,720 5,070
CAD 1,316 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS