ČLÁNOK


,

Ženy sú na burzovom parkete úspešnejšie ako muži
15. mája 2001

Teraz to máme my, muži, čierne na bielom. Naše lepšie polovičky sú na burzách omnoho zdatnejšie, efektívnejšie, ziskovejšie. K takémuto jednoznačnému výsledku dospeli experti Direkt Anlage Bank (DAB), dcérskej online-banky jedného z najväčších nemeckých bankových domov Hypo-Vereinsbank. Zobrali si pod lupu burzové správanie sa svojich zákazníčok a zákazníkov. Teda, presnejšie povedané, vývoj hodnoty ich akciového portfólia od 1. júna do 20. októbra. DAB analyzovala 160 náhodne vybraných bankových depotov svojich zákazníčok a zákazníkov. Jednou vetou: Investície žien boli o 2,8% ziskovejšie ako mužov.

Mimochodom, aj najnovšia štúdia dvoch amerických expertov dospela k tomu istému záveru. Terrence Odean a Brad M. Marber z University of California skúmali kurzový vývoj 35 000 zákazníkov jednej americkej online-banky. Výsledok? Ročná rendita žien bola o 1,4% vyššia ako mužov.

DAB ozrejmuje pozadie vyššej ziskovosti žien pri vkladaní peňazí do akcií okrem iného tým, že ženy si vyberajú menej rizikovejšie účastiny ako muži a že muži v priemere dvakrát viac kupujú a predávajú vybrané akcie. Väčší počet transakcií s účastinami vedie (logicky) k vyšším poplatkom za bankové služby, ktoré zase (automaticky) znižujú dosiahnutý zisk. Okrem toho vedie takáto hektika veľmi často k premeškaniu najvýhodnejšieho okamihu pre kúpu alebo predaj vyhliadnutých akcií. Ženy sú podľa štúdie DAB trpezlivejšie a nebežia bezhlavo za každým módnym trendom v akciovom svete.

Na druhej strane dospeli odborníci DAB k záveru, že ženy sa vedia oveľa rýchlejšie a ráznejšie rozlúčiť s účastinami s klesajúcou hodnotou. Muži viac inklinujú k „vysedeniu“ kurzových strát; v omnoho väčšej miere dúfajú v kurzové ozdravenie svojej burzovej investície – skrátka: sú omnoho tvrdohlavejší, a priori presvedčení o správnosti svojej voľby.

Navyše, analýza DAB ukázala, že ženy sú schopné omnoho lepšie rozdeľovať burzové riziko medzi rôzne formy finančných investícií. Silnejší sklon žien k bezpečnosti sa ozrejmuje na skutočnosti, že majú väčší podiel na rozličných fondoch ako muži. V číslach: 34% mužov malo v bankovom depote výlučne akcie, žien ale iba 24%. Naproti tomu vlastnilo 33% žien podiely vo fondoch, zatiaľ čo len 31% mužov. 3% mužov malo dokonca v svojom portfóliu výlučne opcie; počet žien s takýmto zložením online-konta sa blížil k nule. Ohľadom zmiešaných depotov udrelo odborníkom DAB do oka, že nadpriemerný počet žien disponoval konzervatívnou kombináciou: vložili peniaze súčasne do účastín a investičných fondov. V riskantnejšom variante zmiešaných kont, obsahujúcich akcie a opcie, bolo zase nadpriemerne veľa mužov.

Čo sa týka investovaných finančných obnosov, nebolo nijakým prekvapením, že ženy vložili do obchodovania s účastinami o 37% menej peňazí ako muži. Vysvetlením je zárobkový rozdiel medzi mužmi a ženami v Nemecku. V rozmedzí 10 000 až 100 000 EUR boli však ženy tak isto zainteresované ako muži. Teda, keby mali ženy finančný priestor na obchodovanie s akciami, určite by ho využili – a viac zarobili ako muži.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 5. 2024

USD 1,084 0,001
CZK 24,736 0,002
GBP 0,852 0,001
HUF 385,180 1,900
CAD 1,487 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS