ČLÁNOK
Zentiva vyhlási povinnú ponuku na akcie Slovakofarmy
25. augusta 2003

Holandská spoločnosť Zentiva B. V. vyhlási v súlade so zákonom o cenných papieroch povinnú ponuku na prevzatie všetkých akcií spoločnosti Slovakofarma, a.s. Povinná ponuka na prevzatie sa zverejní po jej schválení Úradom pre finančný trh. Vyplýva to z informácií zverejnených spoločnosťou.

Zentiva B. V. nadobudla 14. augusta stopercentný podiel v spoločnosti S. L. Pharma Holding, čím získala podiel na hlasovacích právach spojených s akciami Slovakofarmy. Tým, že podiel Zentivy na všetkých hlasovacích právach spojených s akciami Slovakofarmy presahuje 66 %, vznikla Zentive povinnosť uskutočniť povinnú ponuku na kúpu všetkých akcií Slovakofarmy.

Slovakofarma dosiahla k prvému polroku čistý zisk 287 mil. Sk, čo oproti rovnakému obdobiu minulého roka znamená zníženie o 87,5 mil. Sk. Zisk z hospodárskej činnosti 451,3 mil. Sk korigovala strata z finančnej činnosti 61,3 mil. Sk. Tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb v spoločnosti Slovakofarma k prvému polroku dosiahli 2,158 mld. Sk.

Väčšinový podiel akcií slovenskej Slovakofarmy prevzal Americký investičný fond Warburg Pincus prostredníctvom ním ovládanej holandskej firmy Zentiva. Stalo sa tak po tom, čo Protimonopolný úrad SR 12. augusta vyslovil súhlas s koncentráciou.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 9. 2020

USD 1,174 0,005
CZK 27,007 0,027
GBP 0,917 0,001
HUF 362,050 1,030
CAD 1,563 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS