ČLÁNOK
Železničná spoločnosť chce získať 3 mld. Sk od Tatra banky, Citibank a VÚB
5. apríla 2002

Železničná spoločnosť, a.s. (ŽS), vybrala na prefinancovanie nekrytej straty z realizovaných výkonov vo verejnom záujme v osobnej doprave pre tento rok ponuku konzorcia Tatra banka, Citibank (Slovakia) a VÚB. Konzorcium bánk poskytne spoločnosti úver vo výške 3 mld. Sk, ŽS však žiada o poskytnutie štátnej záruky za úver na celú výšku istiny aj úroky.

Podľa predbežných podmienok ide o strednodobý 5-ročný úver s úrokovou sadzbou trojmesačného BRIBOR + 0,42 % p.a. a odkladom splácania istiny úveru v dĺžke troch rokov. Konečné podmienky sa dohodnú pri uzatváraní úverovej zmluvy. Úver sa použije na financovanie poplatku za použitie dopravnej cesty a priamych nákladov súvisiacich s vykonávaním verejnej osobnej dopravy v zmysle zmluvy so štátom o výkonoch vo verejnom záujme na rok 2002.

Návrh zákona o štátnom rozpočte na tento rok definoval pre ŽS na financovanie výkonov vo verejnom záujme prostriedky v objeme 1,842 mld. Sk. Štát si v železničnej osobnej doprave objednal pre tento rok 34 mil. vlakových kilometrov, z čoho vyplýva štátnym rozpočtom nekrytá strata pre ŽS v objeme 4,165 mld. Sk. ŽS bez úveru so štátnou zárukou nie je schopná tento objem sama prefinancovať. Zdroje na prefinancovanie straty za rok 2002 získané formou úveru budú nárokované v štátnom rozpočte na rok 2003, resp. v ďalších rokoch.

Návrh na prevzatie štátnej záruky za úver pre ŽS prerokoval a poskytnutie záruky odporučil Úverový a záručný výbor vlády 22. marca 2002. Ministerstvo financií SR postúpilo predmetný návrh na štátnu záruku za úver na posúdenie Úradu pre štátnu pomoc.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 6. 2024

USD 1,077 0,004
CZK 24,686 0,020
GBP 0,844 0,002
HUF 395,280 0,650
CAD 1,480 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS