ČLÁNOK
Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) dosiahli za päť mesiacov stratu 2,197 mld. Sk.
6. júla 1998

Tržby ŽSR dosiahli po piatich mesiacoch 6,67 mld. Sk, čo je oproti rovnakému obdobiu minulého roka zvýšenie o 527 mil. Sk alebo o 8,5 %. Zaslúžil sa o to najmä nárast tržieb z prepravy o 4,4 %. Rast tržieb z prepravy ovplyvnil rast objemu prepravy o 3,66 %, rast ceny základného dovozného o 12 % a objektivizácia dohôd s prepravcami v nákladnej doprave. Vzhľadom na plánovanú i skutočnú stratu v hospodárskom výsledku majú ŽSR podľa M. Čikovského naďalej nedostatok pohotových finančných prostriedkov a na pokrytie nevyhnutných prevádzkových a investičných potrieb čerpajú úvery a pôžičky. Finančné záväzky ŽSR na bankových úveroch a finančných výpomociach boli na konci mája 16,2 mld. Sk. Táto čiastka prevýšila dlh k polroku 1997, kedy došlo k výmene vedenia ŽSR o 1 mld. Sk. Dlžoby bývalého vedenia tvorili z veľkej časti krátkodobé záväzky, ktoré sa musí súčasné vedenie ŽSR snažiť splatiť v tomto období. Aktuálna čiastka však obsahuje aj ručenia bývalého vedenia ŽSR za poskytnuté úvery iným firmám, ktoré tieto úvery nesplácajú. „Súčasné vedenie ŽSR sa usiluje o to, aby banky mohli považovať železnice za seriózneho partnera, ktorý si plní svoje záväzky a má dobrý kredit doma aj v zahraničí,“ vyhlásil Čikovský. Pri rokovaniach o reštrukturalizácii krátkodobých úverov na dlhodobé však banky podľa jeho slov naznačujú manažmentu ŽSR potrebu razantnejšieho zníženia počtu zamestnancov a zvýšiť tarify osobnej dopravy. ŽSR vykázali za prvý štvrťrok tohto roka stratu 1,302 mld. Sk. Za ďalšie dva mesiace tohto roka sa táto strata prehĺbila o 895 mil. Sk. Tržby ŽSR za prvý štvrťrok 1998 dosiahli 3,430 542 mld. Sk. K 30. 5. 1998 vzrástli o 3,239 458 mld. Sk. Železnice Slovenskej republiky sú monopolným železničným prepravcom v Slovenskej republike. Aktíva spoločnosti dosahujú výšku viac ako 66 mld. Sk a zamestnáva približne 49 tis. zamestnancov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 5. 2024

USD 1,085 0,002
CZK 24,738 0,010
GBP 0,852 0,000
HUF 387,080 0,970
CAD 1,483 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS