ČLÁNOK
Železnice neplatia priebežne odvody do Sociálnej poisťovne
19. septembra 2001

Výška dlhu Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) voči Sociálnej poisťovni (SP) predstavovala k 30. júnu tohto roka 3,73 mld. Sk, z ktorých 1,88 mld. Sk pripadá na istinu a zvyšok na penále. „ŽSR síce v súčasnosti platia odvody do poisťovne za malé organizačné jednotky, no väčšie organizačné jednotky odvody priebežne neplatia, a to kvôli nedostatočnému financovaniu osobnej dopravy zo strany štátu,“ uviedol pre agentúru SITA hovorca ŽSR Miloš Čikovský.

V minulom roku železnice poisťovni uhradili takmer 4,53 mld. Sk a v tomto roku z prostriedkov získaných od štátu za krytie výkonov vo verejnom záujme ďalších 710 mil. Sk. Dlh železníc voči Sociálnej poisťovni sa z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov kumuluje od novembra 1996.

V priebehu prvého polroka 2000 železnice uhradili časť dlhov voči poisťovni z prostriedkov získaných od štátu z predaja ČSOB v troch tranžiach, pričom celková výška úhrady predstavovala takmer 3,18 mld. Sk.

V priebehu júla minulého roka splatili z prostriedkov získaných od Slovenskej sporiteľne 550 mil. Sk a v septembri z prostriedkov získaných od štátu za krytie výkonov vo verejnom záujme ďalších 800 mil. Sk.

Svoj dlh voči SP plánujú železnice riešiť z prostriedkov poskytnutých štátom za úhradu dlhov, ktoré vyplývajú zo zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme. Podľa medzinárodného auditu pritom štát dlhuje železniciam za tieto výkony takmer 15 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS