ČLÁNOK
Železiarne Podbrezová v polroku so ziskom 87 mil. Sk
13. augusta 1999

Železiarne Podbrezová za prvý polrok vykázali tržby 1,74 mld. Sk a celkový hrubý zisk 87,1 mil. Sk. Napriek tomu, že vecná výroba zaostáva za plánom, tržby a zisk sú v súlade s predpokladom. O polročných výsledkoch SITA informoval ekonomický riaditeľ Marian Kurčík.

Hospodárenie poznačuje pretrvávajúca celosvetová oceliarska recesia, ktorej trvanie sa odhaduje až do prelomu rokov 1999/2000. Podnik však podľa M. Kurčíka vďaka úspore vnútorných nákladov a rozširovaní ponuky rúr vyššej kvality dosiahol prevádzkový zisk 192,6 mil. Sk. Okrem iného sa znížili náklady na stredné a generálne opravy a prehodnotili normy spotreby materiálu a energie. Okrem už niekoľkoročného sústredenia na výrobu presných rúr sa pozornosť presúva i na výrobky z legovaných ocelí, ako napríklad rúry na výrobu ložísk či hydraulické rúry.

Firma znížila úverovú angažovanosť a finančné náklady znižuje aj swapovými operáciami, využívaním termínovaných vkladov a vhodnou konverziou meny. Pozitívny vplyv na výsledok malo oslabenie koruny, keďže takmer 84 % tržieb pochádza z exportu. Celková výška pridanej hodnoty predstavovala 832 mil. Sk.

Ku koncu júna Železiarne Podbrezová zamestnávali 3732 ľudí, priemerná mzda dosiahla 11 700 Sk. Za rok 1998 železiarne zaznamenali tržby za predaj vlastných výrobkov vo výške 3,95 mld. Sk, pridanú hodnotu 1,586 mld. a čistý zisk 49,7 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 5. 2024

USD 1,088 0,004
CZK 24,655 0,078
GBP 0,851 0,000
HUF 382,780 1,920
CAD 1,482 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS