ČLÁNOK
Železiarne Podbrezová chystajú emisiu bondov za 1,15 mld.Sk
19. novembra 1999

Akcionári Železiarní Podbrezová, a.s., schválili na štvrtkovom mimoriadnom valnom zhromaždení (MVZ) emisiu dlhopisov v období od 1. januára 2000 do 31. decembra 2001 v nominálnej hodnote 1,150 mld. Sk. Tlačovú agentúru SITA o tom informoval podpredseda Predstavenstva ŽP Ľudovít Ihring. Ako uviedol, realizácia emisie bude ďalším významným krokom vo finančnej reštrukturalizácii cudzích zdrojov v spoločnosti, keď sa opäť zvýši podiel dlhodobých zdrojov ku krátkodobým.

„Vydaním emisie sa Železiarne Podbrezová budú uchádzať o dôveru finančných investorov na základe dlhodobo priaznivých hospodárskych výsledkov spoločnosti,“ povedal. Zdroje získané z obligácií chce spoločnosť použiť na splatenie nevýhodných krátkodobých úverov a na ďalšie rozvojové programy v roku 2000 a 2001.

Vedenie železiarní predpokladá, že tohtoročné hospodárenie skončí so ziskom po zdanení približne 65 mil. Sk. Výkony spoločnosti však budú v tomto roku vplyvom celosvetovej hutníckej krízy medziročne nižšie o vyše 10 %. Ako uviedli predstavitelia spoločnosti, rok 1999 bude tak už piatym úspešným rokom od revitalizácii spoločnosti.

MVZ, na ktorom boli prítomní akcionári zastupujúci 60 % základného imania spoločnosti, schválilo tiež zmenu stanov spoločnosti vyplývajúcu z novely Obchodného zákonníka a vzalo na vedomie odstúpenie člena dozornej rady Jozefa Zlúkyho, pričom nový člen nebol navrhnutý.

Železiarne Podbrezová za prvý polrok vykázali tržby 1,74 mld. Sk a celkový hrubý zisk 87,1 mil. Sk. Napriek tomu, že vecná výroba zaostávala za plánom, tržby a zisk boli v súlade s predpokladom. Ku koncu júna Železiarne Podbrezová zamestnávali 3732 ľudí, priemerná mzda dosiahla 11 700 Sk. Za rok 1998 železiarne zaznamenali tržby za predaj vlastných výrobkov vo výške 3,95 mld. Sk, pridanú hodnotu 1,586 mld. a čistý zisk 49,7 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

25. 1. 2021

USD 1,215 0,001
CZK 26,080 0,072
GBP 0,888 0,002
HUF 357,330 0,280
CAD 1,546 0,000

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS