ČLÁNOK
Združenie Zdravotných poisťovní (ZZP) SR na svojom poslednom zasadnutí skonštatovalo, že situácia v príjmoch poistného na zdravotné poistenie sa nezlepšuje.
12. mája 1998

Poisťovne využili všetky zmierlivé postupy na vymáhanie svojich pohľadávok. Popri uplatňovaní exekúcií, predkladania podnetov na trestné stíhanie neplatičov na zdravotné poistenie, ZZP SR rozhodlo zverejniť prvú časť zoznamu najväčších neplatičov zdravotného poistenia. ZZP SR očakáva, že dlžníci si uvedomia svoju zodpovednosť a dôsledne budú plniť svoju zákonnú povinnosť a odvádzať finančné prostriedky do fondov zdravotných poisťovní. Agentúru SITA o to informoval prezident ZZP SR Vladimír Balogh. Severoslovenské celulózky a papierne (SCP), a.s., Ružomberok všetky záväzky voči zdravotným poisťovniam uhrádzajú v zmysle príslušných právnych predpisov a 31. januára 1998 nevykazovali voči nim záväzky po lehote splatnosti. Pre agentúru SITA to dnes uviedol vedúci ekonomického odboru SCP Ľubomír Klinka v súvislosti so zverejneným zoznamom najväčších neplatičov povinného zdravotného poistenia, na ktorom sa vyskytlo aj meno tejto firmy. Ľ. Klinka ďalej informoval, že SCP si časť záväzkov voči dvom zdravotným poisťovniam v posledných troch mesiacov minulého roka splnili formou zápočtu vzájomných pohľadávok a záväzkov. Vzhľadom na to, že SCP evidovali voči týmto poisťovniam pohľadávky po lehote splatnosti, vyrovnali svoje vzniknuté záväzky voči nim priebežne touto kompenzáciou. Prípadné nedorozumenie mohlo vzniknúť tým, že príslušné poisťovne neboli ochotné akceptovať túto formu uhrádzania pohľadávok. Z hľadiska právnych expertov SCP však bola uvedená forma právne prípustná.

Podľa zoznamu medzi najväčších neplatičov patria nasledujúce spoločnosti:

1. JAS, a. s., Bardejov 2. ZŤS TEES, a. s., Martin 3. OTF, a. s., Nižná 4. BUKÓZA, a. s., Vranov nad Topľou 5. Chirana Prema, a. s., Stará Turá 6. Podpolianske strojárne, a. s., Detva 7. LIAZ, s. r. o., Veľký Krtíš 8. STROJSMALT, a. s., Medzev 9. XANDRA CRYSTAL, s. r. o., Čereňany 10. Stredoslovenské strojárne, a. s., Vyhne 11. Vzduchotechnika, a. s., Nové Mesto nad Váhom 12. Lovinobanská poľnoh. a. s., Lovinobaňa 13. Severoslovenské celulózky a papierne, a. s., Ružomberok 14. Kožiarske závody, a. s., Liptovský Mikuláš 15. VZT – Vzduchotechnika, a. s., Nové Mesto nad Váhom 16. Agrokont UNICO, a. s., Komárno 17. ISTROCHEM 18. CEBO HOLDING, Partizánske 19. CALEX, a. s., Zlaté Moravce 20. Technoconsulting, a. s., Ružomberok 21. Technoconsulting – Texicom, Ružomberok 22. Tatraľan, a. s., Kežmarok 23. FINIŠ, a. s., Spišská Nová Ves 24. Poľnokom, s. r. o., Komárno 25. Medzičilizie, a. s., Čiližská Radvaň 26. Dačov Lom 27. VAP SIPOX, Bánovce nad Bebravou 27. Liptovské strojárne 29. ČKD Dukla, s. r. o. 30. ŽELBA, OZ 08 BMZ, Spišská Nová Ves 31. Tatrasvit, a. s., Svit 32. Poľnohospodárske družstvo, Vinica 33. Poľnohospodárske družstvo, Olováry 34. NsP Nové Zámky 35. ELEKTROSVIT, a. s., Nové Zámky 36. TTKS, s. r. o., Trnava 37. MEZ, s. r. o. 38. J. MAYR Slovakia, s. r. o., Nové Mesto nad Váhom 39. Pov. stroj. let. motory, Považská Bystrica 40. PD Veľké Dvorany 41. CONTEXCO, a. s., Komárno 42. PPS, a. s., Detva 43. TRIKOTA, a. s., Vrbové 44. RD Brezovec, Žilina – Bánová 45. PD Bardejov Kľušov 46. SEZ Krompachy 47. Kružľovské strojárne 48. MAGNATECH SLOVAKIA 49. HELKO, s. r. o. 50. MATADOREX 51. TESLA Moldava, Moldava nad Bodvou 52. C.S.I., a. s. 53. Baňa Dolina, a. s., Veľký Krtíš 54. PD Valča 55. MAKY´S, s. r. o., Skalica 56. Strojárne potr. priem. Gelnica 57. ŽELSTAV A-Z, s. r. o., Žilina 58. Preglejka, a. s., Žarnovica 59. PD Terany 60. Slov. závody Hnúšťa 61. Mäsokombinát NOVUM, a. s., NZ 62. Křižík, a. s., Prešov 63. Ernika, s. r. o., Bátorove Kosihy 64. PVD Zlatý Klas 65. VTV CABLE TV, s. r. o., Bratislava 66. PD Nová Závada 67. ŽELSTAV A-Z, s. r. o., Bratislava 68. Laugospol, s. r. o., Trenčín 69. Agrokombinát Šturec, Turč. Teplice 70. MTH, s. r. o., Vrútky 71. STAVENA, s. r. o., Malacky 72. Malokarpatská drevárska fabrika, a. s., Pezinok 73. Závody všeobec. strojárstva, a. s., Dubnica nad Váhom 74. Kovo Sipox, a. s., Stropkov 75. Hutné stavby Holding, a. s., Košice 76. Považské strojárne, a. s., Považská Bystrica 77. Juvis, s. r. o., Košice 78. Poľnohosp.-obchodné družstvo, Sv. Peter 79. NAD, a. s., 802 Bratislava 80. BAZ NASKOM, a. s., Bratislava 81. LIAZ, s. r. o, Zvolen 82. Drevina Turany, a. s., Turany 83. Semenársky štátny majetok, Slovenské Ďarmoty 84. RUSTRO, s. r. o., Ružomberok 85. NOKO-FRUIT, s. r. o., Nové Zámky 86. Quenus – Delta, s. r. o., Hurbanovo 87. TATEX, s. r. o., Svit 88. NADAS – AFGH, s. r. o., Vrútky 89. TES – FLOOR, a. s., Nižná 90. SLOWAPS, a. s., Ružomberok 91. Stavoconsult, s. r. o., Košice 92. Kovovýroba, Ružomberok 93. Elektrokarbon, a. s., Topoľčany 94. HARDSOFT COMPUTERS, s. r. o., Bratislava 95. LUSK, a. s., Medzilaborce 96. MINOS WINDOW, s. r. o., Bratislava 97. ONIMEX, s. r. o., Bratislava 98. Pozemné stavby, š. p., Banská Bystrica 99. Prefabetón, a. s., Košice 100. SIPOX JURIST, s. r. o., Bratislava 101. Smrečina, a. s., Banská Bystrica 102. STAVOMONT Humenné 103. TRAVE Bratislava 104. Športvýroba, v. d., Bardejov 105. Agroslovex, s. r. o., Nesvady 106. Csakom, s. r. o., Komárno 107. Drevostol, a. s., Prešov 108. Slov. tehliarsky priemysel, a. s., Žilina 109. Súkromné SOU a súkromná OA Košice 110. PD Ružomberok 111. Bratislavská cvernová továreň, a. s. 112. ENERGOMONT Heygesy Július 113. PD Búč 114. Hydinársky priemysel Zvolen 115. ATIKA, s. r. o., Zvolen 116. KOVOHRON – výr. družstvo, Zvolen


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS