ČLÁNOK
Združenie OSMA chce pomáhať minoritným akcionárom
15. októbra 2001

Novovzniknuté občianske združenie Ochranné spoločenstvo minoritných akcionárov (OSMA) má za úlohu dohliadať na dodržiavanie práv minoritných akcionárov, podielnikov a investorov. Ochrana bude spočívať najmä v ich dobrej informovanosti, ktorí väčšinou nevedia, na aké informácie majú nárok, kde ich hľadať, či vymáhať. Uviedol to jeden zo zakladateľov združenia Miloš Surovič.

Združenie by malo ďalej pomáhať malým akcionárom v rozhodovaní, ako realizovať svoje, najmä hlasovacie práva. Dôležitým prvkom činnosti združenia by malo byť zastupovanie akcionárov na valných zhromaždeniach, ako aj aplikácia práva v prípade zistenia, že minoritného akcionára poškodzujú. Predstavitelia združenia chcú úzko spolupracovať s Úradom pre finančný trh.

Novelu Obchodného zákonníka (OZ) schválila NR SR 3. októbra, účinnosť nadobudne začiatkom budúceho roka. Výrazne zmení prostredie, v ktorom sa doteraz menšinoví akcionári pohybovali, v ich prospech. „Boli by sme radi, keby nás parlament prizýval k novelizáciám zákonov,“ uviedol M. Surovič. Ďalším dôležitým zákonom, ktorý môže pozitívne ovplyvniť postavenie drobných akcionárov, je zákon o cenných papieroch a investičných službách, ktorý by mal nadobudnúť účinnosť tiež od 1. januára 2002.

Novela OZ prináša viaceré významné zmeny. Ide o veľkú novelu, dôvodom jej vypracovania bola potreba harmonizovať slovenské právo s európskym právom a odstránenie nedostatkov a medzier v súčasnom platnom zákone. Najvýznamnejšie zmeny sa týkajú zblíženia podmienok pre akciové spoločnosti so spoločnosťami s ručením obmedzeným.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS