ČLÁNOK
Zdroje za predaj podielu v Poľnobanke ponechá SP v bankách
13. novembra 2000

Prostriedky z predaja majetkových podielov v Poľnobanke, a.s. a v spoločnosti Kabel Plus Východné Slovensko, a.s. použije Slovenská poisťovňa, a.s. (SP) v prvej fáze na investovanie do nízkorizikových a likvidných termínovaných depozít. Poisťovňa si tak zachová dostatočnú pozíciu likvidných prostriedkov. Agentúru SITA o tom informovala tlačová tajomníčka SP Lucia Bombošová.

V druhej fáze môžu byť podľa nej v prípade zaujímavých investičných príležitostí z týchto zdrojov do portfólia poisťovne obstarané výnosové, nízkorizikové aktíva s vysokým stupňom likvidity, akými sú napríklad štátom emitované cenné papiere a cenné papiere spoločností garantované štátom.

Talianska finančná skupina UniCredito Italiano (UCI) zaplatila Slovenskej poisťovni za majoritný podiel v Poľnobanke v strede minulého týždňa. Majoritným akcionárom banky je UCI už od 19. mája tohto roku. SP dovtedy kontrolovala 51,23-percentný podiel na základnom imaní banky. Kúpou tohto podielu, ktorého cena predstavovala 30 mil. EUR (približne 1,2 mld. Sk), sa celkový akcionársky vplyv UCI v banke posilnil približne na 62 %.

SP predala svoj majetkový podiel v Kabel Plus spoločnosti UPC Slovensko ešte v polovici októbra. Jeho predajnú cenu však poisťovňa odmietla zverejniť. SP tak postupuje v znižovaní počtu majetkových účastí v iných spoločnostiach. V portfóliu si plánuje ponechať 6 až 8 spoločností, ktorých činnosť nadväzuje na jej aktivity, ako napríklad leasingové a správcovské spoločnosti. SP si tiež plánuje ponechať časť súčasného majetkového podielu v Istrobanke, s ktorou spolupracuje v oblasti bankového poistenia.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS