ČLÁNOK
Zdravotné poisťovne na Slovensku dosahujú neprimerané zisky, tvrdí ÚDZS
3. augusta 2021

Zdravotné poisťovne na Slovensku dosahujú neprimeranú návratnosť vloženého súkromného kapitálu. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) tým odôvodňuje naliehavosť legislatívneho návrhu, ktorý má zisk poisťovní regulovať. Ako uviedol úrad v tlačovej správe, navrhovaný maximálny strop zisku zdravotných poisťovní vo výške 0,2 % z úhrnu poistného z verejného zdravotného poistenia je len neformálny návrh. Ide o spodnú hranicu rozpätia zisku, o konkrétnych hraniciach vrátane kritérií však ešte prebieha odborná diskusia. Finálne rozhodnutie bude mať vláda.

„V každom prípade veríme, že ide o dôležitý impulz pre reformu v zdravotníctve, ktorá sa práve rozbieha,“ uviedol ÚDZS. Legislatívny návrh vychádza zo súčasnej maximálnej hranice prevádzkových nákladov, ktorá je na úrovni 4,9 % a stanovuje, že na zdravotnú starostlivosť by sa z vybraného verejného zdravotného poistenia malo v závislosti od počtu poistencov vrátiť 95 až 97 %, je však možné ho krátiť o primeraný zisk.

Ako ďalej uviedol ÚDZS, zdravotná poisťovňa Dôvera v rokoch 2008 až 2020 dosiahla zisk celkom 679 mil. eur, čo predstavuje 4,71 % z prijatého poistného. V priemere pritom vynaložila na prevádzku takmer 3 %, na zdravotnú starostlivosť vyše 92 %. Zdravotná poisťovňa Union v rovnakom období dosiahla zisk celkom 15 mil. eur, čo predstavuje 0,34 % z prijatého poistného. Na prevádzku vynaložila poisťovňa vyše 5 % a na zdravotnú starostlivosť viac ako 94 %. Všeobecná zdravotná poisťovňa dosiahla za toto obdobie stratu 153 mil. eur, čo predstavuje 0,41 % z prijatého poistného. Popri tom vynaložila v priemere na prevádzku takmer 3 %, na zdravotnú starostlivosť bezmála 98 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 10. 2021

USD 1,162 0,003
CZK 25,519 0,014
GBP 0,845 0,002
HUF 361,590 0,950
CAD 1,435 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS