ČLÁNOK
ZDPS protestuje proti návrhu na zvyšovanie odvodov
27. mája 2002

Proti vládnemu návrhu na zvýšenie maximálneho vymeriavacieho základu pre povinné poistné odvody zo súčasných 32 000 Sk na 3,25-násobok priemernej mzdy ostro protestuje Združenie daňových poplatníkov Slovenska (ZDPS). V praxi by takáto úprava podľa neho znamenala zvýšenie maximálneho vymeriavacieho základu približne o 10 000 Sk. Združenie je presvedčené, že priestor na odsúvanie nevyhnutného riešenia ekonomických problémov Slovenska zvyšovaním odvodového zaťaženia je už vyčerpaný.

Odvodové zaťaženie zamestnancov je podľa ZDPS už dnes omnoho vyššie ako daňové zaťaženie. Podľa správy Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj má Slovensko najvyššie odvodové zaťaženie spomedzi všetkých jeho členských krajín. Dosahuje výšku 50,8 % z hrubých miezd zamestnanca a jeho podiel na celkových mzdových nákladoch zamestnanca je 36,8 %. Ekonomickí odborníci už dlhšie upozorňujú, že takéto príliš vysoké odvodové zaťaženie je hlavnou prekážkou rozvoja podnikateľských aktivít a rastu zamestnanosti.

Snahu vlády o riešenie nahromadených problémov v systéme sociálneho poistenia zvyšovaním odvodov považuje ZDPS za nesystémovú. Zvýšenie odvodov bez zásadnej zmeny celého systému podľa jeho predstaviteľov problémy iba odsúva a v konečnom dôsledku ich riešenie predražuje. Navyše, zvýšenie ceny práce sa opäť môže odraziť v náraste miery nezamestnanosti, ktorá už dosiahla svoju rekordnú úroveň.

Vládny návrh zvyšovania odvodov, ktorý je v tomto volebnom období už druhý po schválení zvýšenia sadzby odvodov platených z hrubej mzdy priamo zamestnancom z 12 na 12,8 %, je podľa ZDPS v priamom rozpore s programovým vyhlásením vlády. V ňom sa totiž vláda zaviazala znížiť celkové odvodové zaťaženie podnikateľskej sféry.

„Systém sociálneho poistenia skutočne potrebuje zásadnú a systémovú reformu, ku ktorej sa však súčasná vláda neodhodlala. Riešenie rastúcich deficitov a dlhov tohto systému zvyšovaním odvodov je však nielen nesprávne a neefektívne, ale priamo poškodzuje všetkých obyvateľov Slovenska, “ konštatuje vo svojom vyhlásení ZDPS.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 6. 2024

USD 1,072 0,003
CZK 24,898 0,012
GBP 0,845 0,001
HUF 397,390 1,050
CAD 1,470 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS