ČLÁNOK
ZDPS privítalo návrh na odvolanie ministerky financií
23. januára 2002

Združenie daňových poplatníkov Slovenska (ZDPS) privíta navrhované odvolanie ministerky financií Brigity Schmögnerovej. ZDPS sa domnieva, že počas pôsobenia súčasnej ministerky financií napriek niektorým kladom prevážili v jej činnosti negatíva. Kvôli častým prípadom, keď politika rezortu financií smeroval proti záujmom daňových poplatníkov, ZDPS ministerku financií k odstúpeniu vyzývalo už v máji minulého roku. Konštatuje to oficiálne vyhlásenie ZDPS.

V komuniké sa píše, že ZDPS už niekoľko rokov pozorne sleduje a hodnotí kroky Ministerstva financií SR, osobitne v daňovej oblasti a v oblasti reformy verejných výdavkov. Cieľom združenia je poukazovať na chybné opatrenia a negatívne dôsledky rozhodnutí rezortu. Osobitný dôraz kladie najmä na pôsobenie ministra financií, ktorého úlohu považuje z hľadiska presadzovania hospodárskych reforiem za kľúčovú, dodáva ZDPS.

ZDPS podporuje kroky, ktoré vedú k znižovaniu celkového daňového a odvodového zaťaženia, znižovaniu byrokracie, znižovaniu deficitu verejných financií a systémovým opatreniam v oblasti verejných výdavkov. Podľa ZDPS žiaľ kroky ministerstva financií k napĺňaniu týchto princípov počas funkčného obdobia tejto vlády neviedli.

Na základe dlhodobého hodnotenia hospodárskej politiky vlády dospelo ZDPS k záveru, že v minulosti uskutočňovaná daňová a výdavková politika ministerky financií sa značne vzdiaľovala sľubom obsiahnutým v programovom vyhlásení súčasnej vlády ako aj záujmom slovenských daňových poplatníkov.

Za hlavné dôvody odstúpenia ministerky financií ZDPS považuje nasledovné:

– Celkové daňové a odvodové zaťaženie občanov Slovenskej republiky merané podielom verejných výdavkov na HDP sa počas pôsobenia ministerky financií neustále zvyšuje, v súčasnosti dosahuje viac než 46 % HDP.
– Neustále narastania zadĺženia verejného sektora a deficitné financovanie verejných služieb, ktoré je v ostrom kontraste s predvolebnými sľubmi. Verejný dlh počas funkčného obdobia tejto vlády narástol na viac než 40 % HDP. Ministerstvo financií, ktoré má bezpochyby v tejto oblasti najväčšie kompetencie, nebolo schopné uskutočniť ani iniciovať žiadnu zásadnú reformu verejných výdavkov.
– Nesystémové opatrenia v daňovej oblasti, za ktoré možno považovať nevydarenú reformu daní, nekriticky rýchlu harmonizáciu daní s EÚ, alebo najnovšie opatrenia v podobe „dane zo straty“ atď.
– Nereforma verejných výdavkov, takmer žiadna decentralizácia daňovej sféry, neúmerné zvyšovanie byrokracie a podpora politických spriaznených podnikateľských skupín.

ZDPS bude aj po ohlasovanom odvolaní ministerky financií zo svojho postu naďalej podrobne analyzovať kroky rezortu financií pod novým vedením. Bude sa zasadzovať za opatrenia, ktoré pozitívnym spôsobom podporia záujmy slovenských daňových poplatníkov smerom k nižšiemu daňovému zaťaženiu a rýchlejšej reforme verejných výdavkov.

ZDPS bude prácu nového ministra financií pozorne sledovať a naďalej upozorňovať na možné riziká a nesplnené sľuby.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 7. 2024

USD 1,085 0,001
CZK 25,425 0,063
GBP 0,840 0,001
HUF 393,280 2,850
CAD 1,495 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS