ČLÁNOK
ZDPS nesúhlasí s návrhom zvýšiť sadzbu dane z nehnuteľností
23. apríla 2001

Návrh Ministerstva financií (MF) SR zvýšiť sadzbu dane z nehnuteľností o 100 až 150 % je nesystémovým krokom, ktorého dôsledkom bude iba ďalšie zvýšenie celkového daňového zaťaženia občanov. Celkové daňové a odvodové zaťaženie v SR pritom v súčasnosti dosahuje 46,2 % – to znamená, že z každej zarobenej koruny štát berie občanovi v priemere 46 halierov. Navýšenie daní na miestnej úrovni nie je spojené so súčasným znížením celoštátnych daní. Tvrdí to Združenie daňových poplatníkov Slovenska (ZDPS).

Údajným zámerom pre navrhované zvýšenie dane z nehnuteľností, ktorá je obecnou daňou, je zlepšenie príjmovej stránky miestnych rozpočtov, ktoré trpia deficitmi a sú zaťažené dlhmi. MF sa takisto snaží nahradiť výpadok spôsobený zrušením inej majetkovej dane – dane z dedičstva pre najbližších príbuzných. Zachraňovanie finančného hospodárenia miest však nemožno uskutočňovať na úkor zvyšovania už aj tak vysokého daňového bremena obyvateľov. Zvýšenie dane z nehnuteľností pritom zasiahne všetky príjmové skupiny ľudí vlastniacich nehnuteľnosti. ZDPS podoruje decentralizáciu daňovej sútavy a zvýšenie podielu miestnych daní na celkovom daňovom zaťažení. Navrhovaná zmena je však účelová a nespĺňa tieto princípy. Výška štátnych daní zostáva nezmenená (výpadok daňových príjmov spôsobený zrušením dane z dedičstva vo výške 50 mil. ročne je zanedbateľný) a zvýšenie dane z nehnuteľnosti je aj proti základnému deklarovanému princípu pripravovanej reformy daní – presunu daňového zaťaženie z priamych na nepriame a majetkové dane, pretože sľubované zníženie priamych daní sa nekoná.

V záujme daňových poplatníkov by sa malo MF snažiť zvyšovať miestne dane len za súčasného zníženia centrálne spravovaných daní a presunu daňových kompetencií na samosprávy tak, aby sa celkové daňové zaťaženie znižovalo alebo prinajmenšom zostalo na nezmenenej úrovni.

ZDPS vyjadrilo svoju podporu rozhodnutiu prezidenta SR podpísať novelu zakona o dedicskej dani, ktora rusi dedicsku dan medzi najblizsimi pribuznymi. Prezident novelu koncom minulého týždňa podpísal. Celkové daňove a odvodové zaťazenie dosiahne v roku 2001 v Slovenskej republike mieru 46,2 %, co je najvyššia úroveň od vzniku samostatnéh Slovenska.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 7. 2021

USD 1,189 0,002
CZK 25,501 0,005
GBP 0,851 0,001
HUF 357,200 0,880
CAD 1,479 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS