ČLÁNOK
ZDPS dáva podnet na GP na preskúmanie tzv. dane zo straty
20. marca 2002

Združenie daňových poplatníkov Slovenska (ZDPS) podáva podnet na Generálnu prokuratúru SR na preskúmanie súladu zavedenia tzv. dane zo straty s Ústavou SR a Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Združenie dáva tiež podnet na Ústavný súd SR na začatie konania o súlade príslušných častí zákona o daniach z príjmov s Ústavou SR. Informovali o tom predstavitelia ZDPS.

Zavedením minimálnej dane pre akciové spoločnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným vo výške 24 tis. Sk je podľa ZDPS narušená spravodlivá rovnováha medzi verejným záujmom na vyberaní daní a poplatkov a individuálnym záujmom ochrany vlastníckych práv jednotlivých daňových poplatníkov. „Takéto ustanovenie je tiež v rozpore so zákazom diskriminácie, nakoľko sú ním stratové alebo málo ziskové firmy zaťažené minimálnou daňou diskriminované voči ostatným spoločnostiam,“ uvádza sa v stanovisku združenia. Ako sa ďalej uvádza, ide aj o diskrimináciu dvoch právnych foriem obchodných spoločností voči ostatným právnym formám podnikania.

Podľa ZDPS nebola zavedením tzv. dane zo straty v skutočnosti zavedená preddavková forma dane, ale minimálna daň z príjmu právnických osôb vo výške 24 tis. Sk. Podľa zákona totiž možnosť odpočítať si takto zaplatenú daň ako preddavok v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach je možné v prípadoch, ktoré nemôžu reálne nastať.

Minimálna preddavková daň sa na základe návrhu ministerstva financií dostala do zákona pri poslednej novele zákona o daniach z príjmu, ktorú parlament schválil koncom minulého roka. Akciové spoločnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným, ktoré vznikli v roku 2000 alebo pred týmto obdobím, musia podľa novely počnúc tretím zdaňovacím obdobím od ich vzniku odvádzať ročne preddavkovú daň 24 tis. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 11. 2020

USD 1,192 0,002
CZK 26,213 0,075
GBP 0,894 0,003
HUF 362,320 1,140
CAD 1,550 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS