ČLÁNOK
Zbor zástupcov zdravotnej Poisťovne Ministerstva vnútra SR (PMV) rozhodol o pozastavení odvodu finančných prostriedkov do prerozdeľovacieho mechanizmu.
22. decembra 1997

Uvádza sa to vo vyhlásení, ktoré agentúre SITA poskytol Eduard Kováč, riaditeľ PMV. Ako ďalej konštatoval, k tomuto kroku pristúpila PMV po zohľadnení súčasnej situácie, po vyčerpaní všetkých možností na jej zlepšenie a v záujme vyrovnania svojich záväzkov vo výške 200 mil. Sk. Podľa informácií E. Kováča, samosprávne a výkonné orgány PMV SR koštatujú, že napriek vykonaniu série opatrení zo strany PMV vyplývajúcich z tzv. „balíčka“ ekonomických opatrení vlády SR, ale aj celospoločenských dohôd účastníkov zdravotníckeho komplexu, sa situácia pri zabezpečovaní služieb zdravotnej starostlivosti pre poistencov PMV nezlepšila. Na základe takéhoto stavu sa klienti poisťovne dostali do neúnosnej situácie, kedy ich mnohí poskytovatelia zdravotníckej starostlivosti odmietajú. Prichádza k situáciám, kedy policajtom a príslušníkom armády odmietajú základné zdravotné ošetrenie, čo v histórii policajného zboru nemá obdobu. V dôsledku nedostatkov systému zdravotného poistenia finančné zdroje PMV nepostačujú na úhrady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť a to i napriek tomu, že poisťovňa je známa najvyšším percentom úspešnosti výberu poistného. Ako uviedol E. Kováč, v dôsledku deformovaného princípu solidarity odvedie v v tomto roku PMV na osobitný účet prerozdeľovania 1 mld. Sk. Podľa neho, aj napriek tomu, že z objektívnych dôvodov nie je PMV tohto času schopná zabezpečovať zmluvným partnerom preddavky v zákonom požadovanej výške, označuje ju Ministerstvo zdravotníctva za porušovateľa zákona. Najvyšší samosprávny orgán PMV Zbor zástupcov konštatoval, čio potvrdila aj Dozorná rada PMV, že zo strany štátu došlo k porušeniu zákona. Tento totiž uvádza, že pri požiadaní o poskytnutie návratnej finančnej výpomoci: „Štát sa podieľa na zabezpečení platobnej schopnosti poisťovne poskytnutím návratnej finančnej pôžičky a to do výšky 100% jej platobnej neschopnosti.“ Napriek vysvetleniu objektívnej príčiny nedostatku finančných zdrojov však PMV návratnú finančnú výpomoc nedostala.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 8. 2022

USD 1,020 0,009
CZK 24,460 0,080
GBP 0,844 0,003
HUF 398,600 6,300
CAD 1,317 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS