ČLÁNOK
Závod SNP Žiar nad Hronom zaznamenala mierny zisk
6. marca 1997

A.s. Závod SNP Žiar nad Hronom zaznamenala mierny zisk, ktorý podľa predbežných výsledkov neoverených auditorom predstavuje 193.000 Sk. Takmer 12 mld Sk predstavuje vlaňajšia hodnota výroby v holdingovo usporiadanej skupine spoločností Závodu SNP v Žiari nad Hronom. Zisk pred zdanením dosiahol 400 mil. Sk. Modernizácia výroby hliníka v žiarskom Závode SNP výrazne prispela k ozdraveniu celej žiarskej kotliny a súčasná výroba spĺňa prísne medzinárodné parametre. Skupina spoločností a.s. Závod SNP Žiar nad Hronom so 6480 zamestnancami skončila hospodárenie za prvých šesť mesiacov tohto roka so ziskom pred zdanením 231 mil. Sk, čo je oproti vlaňajšiemu polroku o 78 mil. Sk viac.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 4. 2024

USD 1,069 0,001
CZK 25,242 0,014
GBP 0,859 0,001
HUF 393,350 0,280
CAD 1,463 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS