ČLÁNOK
Závod SNP Žiar nad Hronom zaznamenala mierny zisk
6. marca 1997

A.s. Závod SNP Žiar nad Hronom zaznamenala mierny zisk, ktorý podľa predbežných výsledkov neoverených auditorom predstavuje 193.000 Sk. Takmer 12 mld Sk predstavuje vlaňajšia hodnota výroby v holdingovo usporiadanej skupine spoločností Závodu SNP v Žiari nad Hronom. Zisk pred zdanením dosiahol 400 mil. Sk. Modernizácia výroby hliníka v žiarskom Závode SNP výrazne prispela k ozdraveniu celej žiarskej kotliny a súčasná výroba spĺňa prísne medzinárodné parametre. Skupina spoločností a.s. Závod SNP Žiar nad Hronom so 6480 zamestnancami skončila hospodárenie za prvých šesť mesiacov tohto roka so ziskom pred zdanením 231 mil. Sk, čo je oproti vlaňajšiemu polroku o 78 mil. Sk viac.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

25. 11. 2022

USD 1,038 0,004
CZK 24,367 0,025
GBP 0,859 0,000
HUF 411,330 2,000
CAD 1,386 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS