ČLÁNOK
Závod SNP vyhlásil verejný prísľub na kúpu akcií Alufinalu
25. mája 2001

Hliníkarsky podnik Závod SNP a.s. Žiar nad Hronom (ZSNP) vyhlásil verejný prísľub na odkúpenie všetkých akcií svojej dcérskej spoločnosti Alufinal. ZSNP plánuje podľa zverejneného oznamu získať ďalší minimálne 25,14-percentný podiel na základnom imaní spoločnosti. Podnik by tak posilnil svoj akciový podiel z aktuálnych 30,86 % na úroveň 56 %.

Základné imanie Alufinalu je rozdelené do dvoch emisií, 50 tis. kusov s nominálnou hodnotou akcií 1000 Sk a 300 ks po 1 000 000 Sk. ZSNP chce získať minimálne jednu tisíckorunovú akciu, za ktorú ponúka 1016 Sk, a najmenej 88 kusov miliónových akcií pri cene 680 436 Sk za kus. Lehota platnosti verejného prísľubu je 60 dní od zverejnenia ponuky.

„Závody SNP ako budúci väčšinový akcionár plánujú pokračovať v ďalšom rozvoji spoločnosti Alufinal smerom k rastu trhovej hodnoty akcií a k výplate dividend,“ uvádza sa vo verejnom prísľube. Cieľom ZSNP je zvýšiť objem výroby v Alufinale na 2,538 mld. Sk do roku 2003, čo v porovnaní s uplynulým rokom predstavuje nárast o 382 mil. Sk, resp. o 18%. Do roku 2003 by sa podľa zámerov ZSNP mala zvýšiť aj produktivita práce o 13 %, ako aj pridaná hodnota o 19,2 %.

ZSNP prekročili za prvé dva mesiace tohto roka plán výroby o 6,6 % a ich strata bola o 8 mil. Sk nižšia, ako sa plánovalo. ZSNP očakávajú, že by sa po rokoch zaťaženia úvermi na modernizáciu výroby primárneho hliníka z počiatku 90. rokov mali ešte v tomto roku vrátiť do čiernych čísiel. Hospodárenie Alufinalu podľa vedenia ZSNP skončilo za prvé dva mesiace tohto roka stratou.

Materský koncern uhradil svoje úvery z predaja majoritného podielu v najziskovejšej dcérskej spoločnosti Slovalco nórskemu podniku Norsk Hydro a Európskej banke pre obnovu a rozvoj. Za získanie majority zaplatili strategickí investori spolu 76,5 mil. USD


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 1. 2021

USD 1,212 0,000
CZK 26,163 0,027
GBP 0,890 0,001
HUF 359,990 0,420
CAD 1,541 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS