ČLÁNOK
Závod SNP, a.s., Žiar nad Hronom (ZSNP) zaznamenal k 30. júnu 1997 stratu 117,459 mil. Sk.
10. septembra 1997

Závod SNP, a.s., Žiar nad Hronom (ZSNP) zaznamenal k 30. júnu 1997 stratu 117,459 mil. Sk. Predpokladaná strata do konca tohto roka by mala dosiahnuť 186,574 mil. Sk. Najväčší podiel na tomto stave má nepriaznivý hospodársky výsledok z finančných operácií vo výške 128,892 mil. Sk. Tržby za predaj tovaru za prvý polrok 1997 dosiahli 759, 687 mil. Sk a tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb 992,468 mil. Sk. Ako nedávno povedal generálny riaditeľ podniku Jozef Pittner, spoločnostiam patriacim pod ZSNP spôsobuje nemalé problémy dovozná prirážka. „V skupine podnikov patriacich pod Závod SNP, a.s., spôsobí zhoršenie hospodárenia v druhom polroku o 120 mil. Sk. Podstatnejšie však je, že nárast cien kvôli dovoznej prirážke by mohol spôsobiť výpadok exportu za 2 mld Sk, “ povedal L. Pittner. Celkové aktíva spoločnosti predstavovali k 30. júnu 1997 takmer 11,452 mld. Sk, jej základné imanie 5,789 mld. Sk. Prijaté bankové úvery a výpomoci prevýšili 4 mld. Sk (investičné úvery predstavovali 3,215 mld. Sk) a ich plánovaná výška do konca roka by mala dosiahnuť 4,084 mld. Sk. Spoločnosť eviduje pohľadávky v hodnote 1,855 mld. Sk, z toho po lehote splatnosti je 38,74%. Celková výška záväzkov prevyšuje 1,274 mld. Sk, z toho po lehote splatnosti je 16,65%. Spoločnosť je druhotne platobne neschopná. Najväčšími akcionármi spoločnosti ku koncu júna 1997 boli FNM SR (67%), Slovenské elektrárne (7,77%) a Banka Slovakia (6,86%). Najúspešnejší podnik zo skupiny spoločností patriacih pod ZSNP – Slovalco, a.s., dosiahol v prvom polroku zisk 300 mil. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

19. 4. 2024

USD 1,065 0,003
CZK 25,267 0,013
GBP 0,856 0,000
HUF 395,300 1,370
CAD 1,467 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS