ČLÁNOK
Závod SNP, a.s., Žiar nad Hronom (ZSNP) ohlásil, že v tomto roku plánuje investičné akcie vo výške 471,695 mil. Sk.
19. mája 1998

Závod SNP, a.s., Žiar nad Hronom (ZSNP) ohlásil, že v tomto roku plánuje investičné akcie vo výške 471,695 mil. Sk. Investície v hodnote 126,180 mil. Sk chce spoločnosť obstarať lízingom. Ostatné investičné akcie v hodnote 345,515 mil. Sk by mali byť financované z investičného úveru (178,6 mil. Sk), odpisov (125,265 mil. Sk), výnosov z predaja investičného majetku (31,650 mil. Sk) a dotácii na ekologické stavby (10 mil. Sk). K 31. decembru 1997 spoločnosť eviduje investičné úvery vo výške 3,215 mld. Sk a prevádzkové úvery v necelej miliarde. Úverová zaťaženosť tak ku koncu roka dosiahla 37 % a v porovnaní s rokom 1996 vzrástla iba nepatrne. Naplánovaná strata na rok 1998 by mala predstavovať 281,628 mil. Sk pri výške výnosov 3,853 mld. Sk a nákladov 4,135 mld. Sk. V uplynulom roku vykázala spoločnosť stratu 515,097 mil. Sk a za prvých šesť mesiacov by naplánovaná strata mala dosiahnuť 171,243 mil. Sk. Z odvetvového hľadiska je odbyt spoločnosti nasmerovaný predovšetkým do SR, ČR, Nemecka, Francúzka, Rakúska a Poľska. V hodnotovom vyjadrení predstavoval vlani objem produkcie 1,589 mld. Sk, objem odbytu dosiahol 3,484 mld. Sk a z toho export predstavoval 942,469 mil. Sk. Majoritným akcionárom so 67 % podielom je FNM SR, Slovenské elektrárne vlastnia 7,77 % a zvyšných 6,86 % akcií je v rukách Banky Slovakia. Závod SNP zastrešuje viacero dcérskych spoločností, medzi ktoré patrí napríklad Sandrik, a.s., a Alufinal, a.s. a Slovalco, a.s. Celá skupina spoločností okolo ZSNP vykázala za minulý rok stratu 487 mil. Sk, čo je oproti roku 1996 zvýšenie straty o 485 mil. Sk. V tomto roku počíta spoločnosť so ziskom 426 mil. Sk. Predmet podnikania ZSNP Žiar nad Hronom tvorí hliník v tvaroch, finálne výrobky z hliníka, uhlíkaté materiály, hliníkové odliatky, oxidy a hydroxidy hlinité, AKV výrobky, oceľové kanistre, vzduchové a olejové čističe, či kolektory a solárne zariadenia.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS