ČLÁNOK
Závod Slovenského národného povstania (ZSNP), a.s., Žiar nad Hronom počíta pri plánovanom navyšovaní základného imania s účasťou bankových subjektov.
10. septembra 1998

Závod Slovenského národného povstania (ZSNP), a.s., Žiar nad Hronom počíta pri plánovanom navyšovaní základného imania s účasťou bankových subjektov. O tomto kroku má rozhodnúť náhradné valné zhromaždenie zvolané na 14. septembra tohto roka. ZSNP plánuje zvýšiť základný majetok o 2,6 mld. Sk na 8,4 mld. Sk. Nové základné imanie tak bude oproti doterajšiemu vyššie takmer o 45 %. Agentúru SITA o tom informoval podpredseda predstavenstva ZSNP Stanislav Drgoňa. Upisovanie nových akcií sa uskutoční v dvoch kolách. V prvom kole môžu upisovať akcie doterajší akcionári, v pomere v akom sa ich akcie podieľajú na doterajšom základnom imaní. V druhom kole môžu podľa S. Drgoňu upisovať akcie všetky fyzické a právnické osoby. Spoločnosť podľa neho počíta, že v druhom kole budú upisovať najmä banky. „Toto kolo by malo predstavovať určitú formu reštrukturalizácie finančnej pozície spoločnosti voči bankám,“ dodal. Na programe náhradného MVZ by mala byť aj zmena stanov a zmeny v orgánoch spoločnosti. V minulom roku začalo pre ZSNP obdobie, kedy finančné náklady prevyšujú prevádzkové výnosy. Účasť bánk na zvyšovaní základného imania by tak mohla byť prvým krokom reštrukturalizácie úverov, pretože doteraz sa spoločnosti nepodarilo realizovať iný mechanizmus dočasného uspokojenia bánk. K 31. decembru 1997 spoločnosť eviduje investičné úvery vo výške 3,215 mld. Sk a prevádzkové úvery za necelú miliardu. Úverová zaťaženosť tak ku koncu roka dosiahla 37 % a v porovnaní s rokom 1996 vzrástla iba nepatrne. Väčšinu domácich úverov poskytli podniku Všeobecná úverová banka a Slovenská sporiteľňa. Ako nedávno vyhlásil predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSNP Jozef Pittner, reštrukturalizáciu dlhov odštartovala privatizácia podniku, kedy namiesto FNM už môže vystupovať dlhodobý vlastník. Cieľom je zosúladiť výnosy firmy a splácanie úverov. J. Pittner je presvedčený, že v realistickom čase sa strany dohodnú o riešení. Medzi možnými spôsobmi je zníženie úrokových sadzieb, moratórium na splátky, emisia eurobondov, predaj časti aktív alebo práve kapitalizácia pohľadávok. Od júla tohto roka je majoritným akcionárom ZSNP (73,9 % akcií) spoločnosť Žiarske hutnícke konzorcium, za ktorým stoja manažéri podniku a Všeobecná sociálna poisťovňa Tatry. Kúpna cena dosiahla 1,065 mld. Sk vrátane investícií. Medzi ďalšími potenciálnymi upisovateľmi akcií sú Slovenské elektrárne, ktoré vlastnia 7,77 % akcií. Iné právnické osoby majú 10-percentný podiel a 8,1 % držia individuálni akcionári. ZSNP zastrešuje niekoľko ďalších firiem, medzi ktoré parí napríklad Slovalco a Alufinal. Plánovaný hrubý celej skupiny na tento rok je 426 mil. Sk. Predmet podnikania ZSNP Žiar nad Hronom tvorí výroba hliníka v tvaroch, finálnych výrobkov z hliníka, uhlíkatých materiálov, hliníkových odliatkov, oxidov a hydroxidov hlinitých, AKV výrobkov, oceľových kanistrov, vzduchových a olejových čističov, či kolektorov a solárnych zariadení. Všeobecná úverová banka (VÚB), a.s., Bratislava a Slovenská sporiteľňa (SLSP), a.s., Banská Bystrica sa k problematike navyšovania základného imania Závodu Slovenského národného povstania (ZSNP), a.s., Žiar nad Hronom a ich prípadnému kapitálovému vstupu do tejto spoločnosti vyjadria do konca týždňa.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

28. 5. 2024

USD 1,088 0,004
CZK 24,655 0,078
GBP 0,851 0,000
HUF 382,780 1,920
CAD 1,482 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS