ČLÁNOK
Zavedenie elektronického podpisu do praxe potrvá približne rok
25. októbra 2000

Na uvedenie elektronického podpisu do praxe a teda možnosti jeho použitia pri obchodných transakciách bude potrebná doba približne jedného roka. Na konferencii Internet v riadení a obchode firmy to uviedol riaditeľ pre stratégiu a rozvoj spoločnosti Ditec Pavol Frič, vychádzajúci zo skúseností západných ekonomík.

Samotný návrh zákon, ktorý by mal nadobudnúť účinnosť podľa zámerov ministerstva hospodárstva 1. januára 2001, v súčasnosti nerieši otázky jeho praktického zavedenia. Po schválení zákona o elektronickom podpise bude totiž nutné prijatie aj nadväzujúcich podzákonných noriem, ktoré budú riešiť otázky týkajúce sa pravidiel vydávania certifikátov. Medzi ne patrí napríklad vytvorenie národného úradu pre elektronický podpis a tiež certifikačnej a registračnej autority. „Toto všetko má tvoriť tzv. public key infrastructure (infraštruktúru verejných kľúčov – IVK), ktorá je nevyhnutná na vytvorenie celoslovenského „dátového súkromia“ a dôvery v prijaté dokumenty podpísané elektronickým podpisom. Tie sú práve nutnosťou pre efektívne zavedenie elektronického obchodovania a platieb,“ povedal P. Frič.

Ako však povedal Andrej Cibulka, pracovník nemeckej spoločnosti Pixelpark AG, veľkým stimulom na rozvoj e-business v Českej republike bol prílev zahraničných investícií. Preto je pravdepodobné, že sa situácia na Slovensku tiež zlepší príchodom nadnárodných spoločností. Zároveň je však dôležité, aby stúpala internetová penetrácia Slovenska.

Podľa príspevku Stanislava Verešvárskeho, riaditeľa Business Global Systems a.s., ktorý sa podieľal na realizácii projektu Inkubátor, je zaujímavým faktom, že vstupné náklady na zavedenie firmy v „reálnom svete“ aj na internete sú rovnaké, veľký rozdiel je však vo výške prevádzkových nákladov pri jeho fungovaní. Podľa prieskumov z českého trhu sa doba návratnosti investícií do e-commerce pohybuje v horizonte iba dvoch rokov.

V prezentáciách Radovana Turana, bezpečnostného experta spoločnosti S&T Slovakia a Ivana Kopáčika zo spoločnosti Gordias, bola predstavená bezpečnostná tematika internetových obchodov. Podľa R. Turana zavedenie IVK zaručí utajenie privátnych informácií, ich integritu, možnosť overenia identity osoby alebo aplikácie a v neposlednom rade nemožnosť zrieknutia sa autorstva informácie.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 2. 2024

USD 1,083 0,001
CZK 25,354 0,045
GBP 0,853 0,003
HUF 388,470 1,590
CAD 1,459 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS