ČLÁNOK
Záväzné ponuky na kúpu Istrobanky do 12. decembra
4. decembra 2001

Záväzné ponuky na kúpu majoritného podielu v Istrobanke, a.s. môžu potenciálni investori predložiť do 12. decembra. Informoval o tom privatizačný poradca, spoločnosť Deloitte & Touche. V prípade, že predložené ponuky nebudú veľmi podobné, víťazný kandidát by mohol byť známy už 13. decembra. V opačnom prípade sa ponuky budú posudzovať v druhom kole. Víťaza tendra však privatizačný poradca očakáva najneskôr do Vianoc.

Medzi spoločnosťami, ktoré v Istrobanke vykonali hĺbkovú kontrolu, sú rakúske spoločnosti BAWAG, Volksbank a Bank Austria, francúzska Société Générale a talianska banka UniCredito. Podľa predstaviteľov Slovenskej poisťovne, ktorá vlastní v Istrobanke 72 %, majú všetci potenciálni investori dostatočnú finančnú silu a prostriedky riadenia na to, aby zabezpečili ďalší rast Istrobanky.

Všetky banky už na slovenskom trhu pôsobia. Volksbank má vlastnícke podiely v Ľudovej banke. Société Générale, ktorá má na Slovensku reprezentáciu, sa v minulosti neúspešne uchádzala o Všeobecnú úverovú banku. Na slovenskom trhu pôsobí aj prostredníctvom Komerční banky. Talianska UniCredito je majoritným akcionárom v Poľnobanke a netají sa svojimi ambíciami o zvýšenie svojho podielu na trhu. Bank Austria má zastúpenie na trhu prostredníctvom HVB Slovakia a v minulosti sa neúspešne pokúšala získať Slovenskú sporiteľňu. BAWAG má na Slovensku reprezentáciu, pričom v minulosti sa zaujímala o Poľnobanku a Investičnú a rozvojovú banku.

SP zatiaľ nespresnila, aký balík akcií novému investorovi predá, jeho výška bude totiž závisieť od predložených ponúk. Poisťovňa by mala svoj podiel predávať spolu s minoritnými akcionármi, ktorými sú Erste Bank s podielom 10 % a mesto Bratislava s 18 percentami.

Istrobanka hospodárila počas troch kvartálov so ziskom 50,9 mil. Sk. Počas tretieho štvrťroka pritom znížila zisk, ktorý dosiahla v prvom polroku, o vykázanú stratu 13,7 mil. Sk. Bilančná hodnota banky klesla od júla do konca septembra o 21,5 % na 26,783 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

12. 7. 2024

USD 1,089 0,004
CZK 25,341 0,020
GBP 0,840 0,003
HUF 391,900 2,050
CAD 1,483 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS