ČLÁNOK
Záväzky Južnej Kórey voči zahraničiu boli ku koncu februára na úrovni 150,3 mld. USD
2. apríla 1998

Záväzky Južnej Kórey voči zahraničiu boli ku koncu februára na úrovni 150,3 mld. USD, oproti 151,2 mld. ku koncu januára, uviedol dnes v oficiálnom vyhlásení minister financií. Krátkodobé zahraničné úvery za dané obdobie boli 61,4 mld. USD, čo predstavuje približne 40,8 % z celkových zahraničných úverov krajiny. Ku koncu minulého roku mal krátkodobý zahraničný dlh krajiny hodnotu 68,4 mld. USD a v januári 64,0 mld. V pondelok Kórea podpísala dohodu s bankármi, týkajúcu sa posunutia dátumu splatnosti krátkodobých úverov v hodnote 21,8 mld. USD. Podľa údajov ministerstva tvoria dlhodobé pôžičky 59,2 %, resp. 88,9 mld. USD z celkového zadlženia. Ku koncu uplynulého roku mal tento ukazovateľ hodnotu 86,0 mld. USD a ku koncu januára 87,2 mld. Pomer krátkodobých úverov k celkovým sa ku koncu roku 1996 pohyboval na úrovni 63,5 %. Ministerstvo predtým zverejnilo, že dlhová služba krajiny dosiahne v tomto roku hodnotu 10,7 mld. USD. Nárast dlhodobých úverov spôsobili podľa ministerstva pôžičky Medzinárodného menového fondu (MMF). Krátkodobé úvery poklesli v dôsledku vyrovnania záväzkov finančných inštitúcií a spoločností zo súkromného sektora. Záväzky voči zahraničiu zahŕňajú podľa Svetovej banky zahraničné úvery krajiny a pôžičky kórejských bánk v zahraničí, ktoré sú recyklované iným zahraničným požičiavateľom ako aj zahraničné úvery pobočiek kórejských bánk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

7. 12. 2022

USD 1,053 0,001
CZK 24,322 0,006
GBP 0,864 0,002
HUF 410,630 4,450
CAD 1,439 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS