ČLÁNOK




Zavádzajúce informácie o ŠR
17. októbra 1997

Pre agentúru SITA to dnes povedal Ľudovít Černák (DÚ). „Pripomína mi to prípad človeka, ktorý má dlh pol milióna na byt alebo dom a 20 tisíc korún dlží susedovi. Pred svojimi známymi sa chváli, že je zadlžený len na 20 tisíc korún a pritom úplne ignoruje svoj „veľký“ dlh, ktorý bude musieť splatiť,“ dodal Černák. V súvislosti s návrhom štátneho rozpočtu na rok 1998 Ľ. Černák dodal, že deficit budúceho roka bude podľa neho blízky tohtoročnému schodku štátneho rozpočtu, bude však navýšený o financovanie ďalších aktivít, ktorými sa vláda bude chcieť ukázať pred občanmi pekná. „Zámer vlády dosiahnuť fiskálny schodok 5 mld. Sk určite nebude splnený,“ ukončil Černák. Podľa predbežného návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok by príjmy štátneho rozpočtu (ŠR) v roku 1998 by mali dosiahnuť 179 mld. Sk, čo v porovnaní s pôvodnými zámermi ministerstva financií znamená nárast o 5 mld. Sk. Oproti úrovni príjmov, ktorá sa predpokladá v roku 1997 by mali príjmy v roku 1998 vzrásť o 8 mld. Sk, teda o 4,6 %. Výdavky ŠR sa budú kvantifikovať už vo fiskálnej pozícii, t.j., že v ŠR sa nerozpočtujú prijaté úvery a pôžičky vlády, ale ani výdavky súvisiace s ich splátkou. Výdavky v tejto etape prác dosiahnu 184 mld. Sk. Podľa návrhu rozpočtu na rok 1997 by mali výdavky očistené o splátky istiny štátneho dlhu dosiahnuť 182,7 mld. Sk. V budúcom roku by tak malo podľa zámerov predkladateľov dôjsť len k minimálnemu rastu výdavkov štátneho rozpočtu,a to o 0,7 %. Fiskálny deficit štátneho rozpočtu by mal v budúcom roku tvoriť 5 mld. Sk, čo je 42,7 % tohtoročného fiskálneho deficitu. O koľko v budúcom roku vzrastú splátky istiny, a teda aj účtovný schodok rozpočtu, sa v návrhu ŠR na rok 1998 neinformovalo. Podľa viacerých účastníkov medzibankového trhu dosiahne účtovný deficit štátneho rozpočtu v roku 1998 okolo 50 mld. Sk, čo by bol najvyšší účtovný deficit v histórii SR. Plánovaný päťmiliardový fiskálny schodok treba totiž navýšiť o splátky štátneho dlhu. Tie podľa evidencií dílerov slovenských bánk v budúcom roku určite prekročia sumu 40 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 12. 2023

USD 1,078 0,001
CZK 24,354 0,002
GBP 0,857 0,001
HUF 381,900 0,520
CAD 1,463 0,003

SPOLUPRÁCA




SSDS

SAF

ReFIS