ČLÁNOK
Záujemcovia o ST sú spokojní so vstupom EBRD
6. marca 2000

…aby ani jeden z potenciálnych investorov tento krok nebral ako okolnosť, ktorá by mala komplikovať proces privatizácie. Ak by sa takéto námietky objavili, s návrhom investora by ministerstvo nesúhlasilo. Pre agentúru SITA to povedal štátny tajomník MDPT SR Dušan Faktor.

„Z doposiaľ známych vyjadrení potenciálnych záujemcov o privatizáciu ST zásadné námietky neexistujú, ale opäť to podlieha vysvetleniu a oboznámeniu sa so záväzkami, ku ktorým sa zaviaže fond k investorovi,“ povedal D. Faktor.

Dôležité podľa štátneho tajomníka sú skutočnosti týkajúce sa zastúpenia Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD) v štatutárnych orgánoch ST a miery zasahovania do riadenia ST. Podľa D. Faktora však EBRD je v zásade neutrálnym investorom a nebude podstatne ovplyvňovať strategické telekomunikačné aktivity budúceho investora. Podľa D. Faktora tým, že EBRD bude mať svojich zástupcov v štatutárnych orgánoch ST, nemožno vylúčiť vznik určitých komplikácií v procese riadenia ST. „Nie všetci záujemcovia boli spočiatku ústretoví k takémuto postupu, ale myslím si, že dokážeme vysvetliť, že takýto spôsob nakladania s akciami ST v zásade neovplyvní proces privatizácie,“ skonštatoval D. Faktor.

Predaj podielu Fondu národného majetku (FNM) SR v ST by sa mal uskutočniť do polovice apríla. Najpravdepodobnejšie je, že 15-percentný balík skončí práve rukách EBRD, pričom kúpno-predajná zmluva bude obsahovať opciu, na základe ktorej bude mať FNM SR právo na spätnú kúpu po uplynutí určitej, dosiaľ nešpecifikovanej doby. V podstate všetky strany sa zhodujú v tom, EBRD je inštitúcia, ktorá sa na Slovensku už niekoľkokrát angažovala a aj v očiach zahraničných investorov vystupuje ako investor, ktorého prítomnosť v portfóliu ST vzbudzuje dôveru, pôsobí teda pozitívne na trhovú hodnotu akcií.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

22. 1. 2021

USD 1,216 0,000
CZK 26,152 0,058
GBP 0,890 0,004
HUF 357,610 0,230
CAD 1,546 0,011

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS