ČLÁNOK
Záujemcovia o kúpu pohľadávok SP zložia 5-percentnú zálohu
7. septembra 2001

Vybratí záujemcovia o odkúpenie pohľadávok Sociálnej poisťovne (SP) budú musieť zložiť zábezpeku, ktorá dosiahne 5% z ich hodnoty. Tá sa v prípade nedodržania zmluvy o postúpení pohľadávok zo jeho strany zmení na pokutu a pripadne SP. Ak prejavia záujem o balík pohľadávok, ktorých hodnota presiahne 100 mil. Sk, budú musieť preukázať, že finančné prostriedky v tejto sume už vlastnia. Na štvrtkovej tlačovej besede o tom po mimoriadnom rokovaní správnej rady SP informoval jej podpredseda Marián Rybár.

Ako Rybár uviedol, každý uchádzač, s ktorým SP uzavrie zmluvu o postúpení pohľadávok, zároveň podpíše záväzok mlčanlivosti. Tým sa SP zabezpečí pred možným vymáhaním škody, ktoré vyvolá prípadné zverejnenie informácií o výške dlhu. Škodu si v takomto prípade bude dlžník vymáhať u záujemcu, ktorý záväzok podpísal.

Záujemca, ktorý začne so SP rokovať o konkrétnom balíku pohľadávok, musí zmluvu o ich odkúpení podpísať do 90 dní, inak bude z procesu vylúčený. Pri výbere konkrétneho záujemcu SP uprednostní toho, ktorý ponúkne kratší splátkový kalendár.

Ponuky uchádzačov bude vyhodnocovať komisia, ktorá bola na tento účel vytvorená. Má 9 členov s hlasovacím právom a 3 členov z vedenia SP s poradným hlasom. Sú v nej rovnako zastúpení všetci účastníci tripartity. Komisia navrhne konkrétnych uchádzačov správnej rade a tá bude ich návrhy definitívne schvaľovať.

SP plánuje postupovať 24,6 tis. pohľadávok v celkovej hodnote 12,6 mld. Sk. Z tejto sumy dosahujú pohľadávky SP voči subjektom zo zdravotníctva, poľnohospodárstva a železniciam vyše 4 mld. Sk. Z ich celkového počtu patrí do kategórie najbonitnejších (kategória A) 973 pohľadávok. Tie dosahujú 392 mil. Sk. Naopak, v kategórii pohľadávok s najnižšou bonitou (kategória C, dlžníci v konkurze) je ich až 17,8 tis. v hodnote cez 11 mld. Sk. V strednej kategórii B je 5,9 tis. pohľadávok za 1,1 mld. Sk. SP ponúkne na postúpenie aj pohľadávky, ktorých celú hodnotu tvorí vyrubené penále.

Do riadneho rokovania správnej rady, ktoré bude 17. septembra, sa do materiálov o postupovaní pohľadávok majú zapracovať pripomienky, vyslovené na štvrtkovom rokovaní. V stanovenom termíne

ich má správna rada schváliť.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

26. 11. 2020

USD 1,190 0,001
CZK 26,138 0,037
GBP 0,891 0,000
HUF 361,180 0,050
CAD 1,547 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS