ČLÁNOK
Záujem o pohľadávky z Konsolidačnej banky
25. februára 2001

Konsolidačná banka, š.p.ú., Bratislava (KBB) doposiaľ predala jednu zo 103 pohľadávok, ktoré ponúkla na postúpenie prostredníctvom inzerátov v masmédiách a na internete. Ako agentúru SITA informoval námestník generálneho riaditeľa banky Ivan Jakúbek, záujem o pohľadávky bol pomerne veľký, pričom sa prihlásilo celkom 37 záujemcov. Po oboznámení sa s charakterom pohľadávok, ktorých pôvod často siaha až do 70. a 80. rokov, ale záujem o odkúpenie zverejnených pohľadávok klesol.

O 27 pohľadávok zverejnených v prvom kole prejavilo záujem 19 žiadateľov. Nominálna hodnota týchto pohľadávok bola 543,5 mil. Sk. V druhom kole malo 18 subjektov záujem o 55 pohľadávok banky v nominálnej hodnote 1,6 mld. Sk. KBB ponúkla zatiaľ celkovo 103 pohľadávok s celkovou nominálnou hodnotou 2,6 mld. Sk. Za zatiaľ jedinú predanú pohľadávku zaplatil nový vlastník 16 % nominálnej hodnoty.

Ako dodal I. Jakúbek, potenciálni kupci po získaní konkrétnejších informácií stratili záujem najmä o pohľadávky v konkurznom konaní a o pohľadávky nezabezpečené záložným právom. KBB bude aj naďalej ponúkať pohľadávky, ktoré sú iným dostupným spôsobom nevymožiteľné. „Pohľadávky, ktoré sa nepodarí predať ani po viacerých kolách, budeme vymáhať štandardnými spôsobmi, predovšetkým pokračovaním v súdnych sporoch, exekúciami a konkurzmi,“ dodal I. Jakúbek.

KBB vznikla v roku 1993. Portfólio banky tvoria prevažne úvery na trvalo sa obracajúce zásoby. Banka spravuje aj úvery na družstevnú bytovú výstavbu a prevzaté úvery z reštrukturalizovaných komerčných bánk. Výška spravovaných úverov KBB predstavovala k 30. septembru 2000 celkom 40,02 mld. Sk. Za obdobie svojej činnosti KBB vymohla od svojich dlžníkov celkom 24,7 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

26. 7. 2021

USD 1,179 0,002
CZK 25,629 0,021
GBP 0,855 0,001
HUF 361,650 2,520
CAD 1,480 0,002

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS