ČLÁNOK
Záujem o nákup dlhopisov môže vyvolať ich vydávanie
9. apríla 2001

Doplnkové dôchodkové poisťovne môžu nakupovať bezpečné cenné papiere štátu, domácich podnikateľských subjektov, alebo dlhopisy miest a obcí. Okrem nich záujem o tieto cenné papiere môžu mať komerčné poisťovne, alebo podielové fondy s konzervatívne orientovanou investičnou stratégiou. Dopyt po cenných papieroch tohto druhu je zrejmý z kurzových lístkov Burzy cenných papierov v Bratislave. Koncom minulého týždňa na burze prebehlo niekoľko obchodov. To, že sa dlhopisy nekupujú a nepredávajú v kusov, ale v stovkách kusov, je príznakom dopytu po týchto aktívach predurčených pre portfóliá doplnkových dôchodkových poisťovní, komerčných poisťovní a konzervatívne orientovaných podielových fondov.

Záujemcovia o kúpu týchto cenných papierov nemôžu priamo vstúpiť na trh burzy. Preto si momentálne vyberajú medzi členmi burzy, ktorí sú ochotní za čo najlepších podmienok nakúpiť pre ne tieto cenné papiere. Keď sa minú dlhopisy vydané v rámci reštrukturalizácie komerčných bánk, určite bude záujem aj o iné ako štátom zaručené dlhové nástroje.

V minulosti niekoľko slovenských podnikov vydalo dlhopisy. Niektoré podniky skončili bankrotom a vďaka tomu sú záujemcovia o kúpu podnikových dlhopisov čoraz opatrnejší. Stačí si spomenúť na Frič, s. r. o. Žilina, ktorá ručila 100 000 korunami za dlhopisy, ktoré kúpila jedna komerčná banka. Podobne skončili aj dlhopisy akciovej spoločnosti TAZ Trnava.

V budúcnosti bude potenciál vydania podnikových dlhopisov koncentrovaný na veľké a relatívne transparentné podniky, ktoré sú zárukou dôvery a kvality. O dlhopisy týchto investorov bude skôr záujem ako o obligácie neznámych firiem, ktoré práve začínajú. Dosť veľa záleží aj na chamtivosti slovenských investorov. Ak by chceli príliš veľký výnos, podnik sa môže obrátiť na zahraničných sprostredkovateľov a trhy. Mnoho záleží od toho čo chce podnik financovať prostredníctvom peňazí získaných na dlhopisovom trhu. Kurzové riziko môže niekedy znamenať pozitívum a niekedy negatívum pre vydanie dlhopisov v cudzej mene. Bokom nezostanú ani obce a mestá. Okrem toho sa môžu na trhu objaviť ďalšie emisie hypotekárnych záložných listov a dlhopisy vydané oproti košu spotrebných úverov.

Pri získavaní zdrojov na finančných trhoch vydaním dlhopisov je dobrým signálom kvalita informácií a záruky splácania záväzkov. Medzi jeden z nich môže patriť nezávislé hodnotenie úverového rizika. Používa sa preň pojem rating. Spišská Nová Ves je prvým mestom, ktoré požiadalo Cech Rating Agency o vydanie hodnotenia úverového rizika. Slovenská ratingová agentúra má za sebou prezentáciu. Po tom ako sú známe informácie o nej aj z Obchodného registra, sa určite zvýši nielen konkurencia na trhu hodnotenia úverového rizika, ale aj množstvo hodnotení, ktoré vyhotoví slovenská, alebo česká lokálna ratingová agentúra.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS