ČLÁNOK
Záujem klientov SLSP o bezhotovostné platby výrazne vzrástol
22. marca 2002

Záujem o bezhotovostné platby v obchodnej sieti prostredníctvom platobných kariet Slovenskej sporiteľne, a.s. (SLSP), sa v roku 2001 výrazne zvýšil. Prostredníctvom POS terminálov zaplatili klienti sporiteľne 3,678 mld. Sk, čo predstavuje medziročný nárast o 68,25 %. Ešte významnejší bol vývoj v počte uskutočnených transakcií. Vlani sa prostredníctvom POS terminálov realizovalo 4 039 841 transakcií, čo bolo až o 78,64 % viac ako rok pred tým. Agentúru SITA o tom informovala Jana Ďuricová z úseku marketingu SLSP.

Medziročné zvýšenie počtu transakcií prostredníctvom bankomatov bolo menej výrazné a predstavovalo približne 4 % v počte a 14 % v objeme realizovaných hotovostných výberov. V zahraničí uskutočnili klienti SLSP vyše 200 tis. transakcií zahŕňajúcich výbery hotovosti aj platby v obchodnej sieti.

Počet vydaných platobných kariet sa v roku 2001 zvýšil o 5 % a ku koncu decembra 2001 ich SLSP vydala 884 tis. Podiel spoločnosti na trhu platobných kariet v SR je 44,78 %. Vlani mala SLSP nainštalovaných 406 bankomatov, čo predstavovalo 34,35-percentný podiel na slovenskom trhu. Počtom 2 356 POS terminálov mala sporiteľňa podiel na trhu 24,54 %.

Majoritným vlastníkom SLSP je rakúska Erste Bank, ktorá v januári minulého roku získala 87,18-percentný podiel štátu na základnom imaní banky. Vlani v polovici septembra previedla Erste Bank na Európsku banku pre obnovu a rozvoj 19,99-percentný balík akcií SLSP. Medzi ďalšími akcionármi SLSP figuruje Ministerstvo financií SR s takmer 10-percentným podielom a Reštitučný investičný fond s 2,82 % akcií banky.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

21. 6. 2024

USD 1,069 0,003
CZK 24,949 0,051
GBP 0,845 0,000
HUF 396,930 0,460
CAD 1,463 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS