ČLÁNOK
Záujem J&T Finance Group o Dopravnú banku trvá
28. júna 2000

Vzhľadom na množiace sa protichodné informácie v médiách a odsúvanie riešenia situácie v Dopravnej banke, a.s., spoločnosť J&T Finance Group, a.s. naďalej potvrdzuje svoj záujem o vstup do bankového sektoru v SR prostredníctvom Dopravnej banky. Pre agentúru SITA to povedal Ladislav Malik z J&T. „Náš zámer podporujú výsledky, ktoré skupina J&T dosiahla v bankovom sektore Českej republiky pri vstupe a ozdravení ako aj v novej profilácií bývalej Podnikateľskej banky,“ dodal. J&T Finance Group ide v prípade Dopravnej banky podľa L. Malíka o reálne rozdelenie rizík a zodpovedností medzi pôvodných a nových akcionárov.
O Dopravnú banky majú okrem J&T Finance Group záujem aj spoločnosti Horizont, o.c.p., a.s. a banskobystrický Drukos, ďalej investičný fond Alfa Finanz a rakúska banka BAWAG. Do 30. júna by sa v Dopravnej banke malo rozhodnúť o strategickom investorovi, ktorý by mal následne navýšiť jej základné imanie. Potom by sa kapitál banky mal znížiť o stratu z minulých období vo výške zhruba 500 mil. Sk.
Najväčším akcionárom Dopravnej banky je Slovenská sporiteľňa so 45 %. Nasledujú Slovenská autobusová doprava BBDS Banská Bystrica s 37,5-percentným podielom a Investičná a rozvojová banka, ktorá vlastní v Dopravnej banke 15 %. Bilančná suma banky na konci roka 1999 dosiahla 3,5 mld. Sk. Primárne vklady k tomuto dátumu predstavovali 2,8 mld. Sk a úvery poskytnuté klientom boli na úrovni 1,5 mld. Sk.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

23. 2. 2024

USD 1,083 0,001
CZK 25,354 0,045
GBP 0,853 0,003
HUF 388,470 1,590
CAD 1,459 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS