ČLÁNOK
Zástupcovia štátu a banky IntesaBci podpísali predaj VÚB
6. júla 2001

Zmluvy o predaji akcií Všeobecnej úverovej banky, a.s. Bratislava v utorok 4. júla tohto roku podpísali ministerka financií Brigita Schmögnerová, predseda Výkonného výboru Fondu národného majetku SR Pavol Hulík a šéf IntesaBci Lino Benassi. Taliansky investor sa podpisom zmluvy stal reálnym vlastníkom banky. Tým získal kontrolu nad 94,47% akcií banky, za ktoré celkovo zaplatí 550 mil. EUR, čo je viac ako 21,2 mld Sk. Za 100 % akcií banky by to bolo 582 mil. EUR.

„Som veľmi rada, že môžem ohlásiť dokončenie privatizácie VÚB. Je to prípad privatizácie druhej najvýznamnejšej finančnej inštitúcie,“ povedala po podpise zmlúv Schmögnerová. Súčasťou zmluvy o predaji sú ďalšie záväzky predávajúceho a kupujúceho. Benasi poznamenal, že proces privatizácie v posledných mesiacoch prebiehal hladko, rýchlo, transparentne a efektívne napredoval.

S predajom banky je spojených niekoľko podmienok pre predávajúceho i kupujúceho.

Prvou je to, že VÚB má podľa zmluvy predať podiely v podnikoch, s ktorými nie je banka priamo prepojená. Druhou je, že uhradí štát uhradí záväzok voči konsolidačnej banke do piatich dní po uzavretí transakcie. MF zaplatí 843 mil. Sk. Okrem toho, kupujúci môže do tridsiatich dní písomne požiadať, aby MF spätne odkúpilo dlhopisy vydané 29. marca 2001. Ide o 9,1 mld. Sk. Kupujúci sa zviazal priamo, alebo nepriamo vlastniť najmenej 50 % akcií VÚB počas piatich rokov. O použití prostriedkov z privatizácie VÚB rozhodla vláda. Výťažkom z predaja sa bude kompenzovať strata FNM, ktorá vznikla výmenou akcií VÚB o za akcie Komerční banky, a.s. Praha. Uhradí sa nimi aj strata Konsolidačnej banky, ktorá vznikla v dôsledku delenia majetku medzi SR a ČR. Spolu to bude 4 mld. Sk. Peniaze sa použijú na výplatu dlhopisov FNM.

Ministerka privatizácie Mária Machová uviedla, že proces privatizácie VÚB bol pripravený na profesionálnej úrovni o čom svedčí dodržanie harmonogramu. „V odborných kruhoch sa považuje privatizácia VÚB za jednu z najúspešnejších privatizácií bankových inštitúcií nielen v slovenskom rozmere, ale aj v celoeurópskom rozmere. Bankári sú veľmi opatrní pri narábaní s vlastnými peniazmi. Ak investor usúdil, že, Slovensko je vhodnou investičnou príležitosťou pre zhodnotenie jeho prostriedkov, dáva tým dobrý signál aj pre ďalších investorov, “ povedala ministerka privatizácie.

Pri podpise zmluvy bol prítomný György Surányi, niekdajší guvernér maďarskej centrálnej banky, ktorý pracuje pre banku Intesa Banca Commerciale Italiana. Hovorí sa o tom, že by mal byť vo vedení Všeobecnej úverovej banky, a.s. Bratislava.

Privatizácia VÚB odštartovala začiatkom februára. MF a FNM 5.2. v denníku Financial Times vyhlásili medzinárodný tender na odpredaj majoritného podielu vo VÚB. Strategickí investori mohli svoj záujem o kúpu majority v druhej najväčšej slovenskej banke vyjadriť najneskôr do 19. marca tohto roku.

Vláda 7.2. schválila predaj majetkovej časti FNM na podnikaní a.s. VÚB Bratislava. Celý 15,96% podiel získa a.s. Slovenská konsolidačná, ktorá ich s ďalšími 9,04% zo svojho portfólia predá BERD a Medzinárodnej finančnej korporácii (IFC). Za podiel FNM v nominálnej hodnote 2,072 mld Sk zaplatí Slovenská konsolidačná 1,303 mld Sk, pričom sa kúpna cena bude dodatočne upravovať podľa ceny, ktorú za akcie zaplatia medzinárodní investori. Tí by mali celkovo rovnakým podielom odkúpiť 25% podiel na základnom imaní VÚB.

Záujem o VÚB prejavili štyria potenciálni záujemci, z ktorých dvoch vláda zaradila do užšieho výberu. Išlo o Banca Commerciale Italiana a francúzsku Société Générale. Záväzné ponuky na odkúpenie majoritného podielu štátu vo VÚB mohli záujemcovia poskytnúť Riadiacej komisii pre privatizáciu vybraných bánk do konca júna. Hĺbkovú kontrolu v banke ukončili 14. mája tohto roku. Finálne ponuky prijímalo MF do 13. júna 2001. Cena, ktorú za 68,58% podiel na základnom imaní a.s. VÚB ponúkla talianska IntesaBci, prevýšila ponuku francúzskej Société Générale zhruba o 20%. Preto ministerka privatizácie odporúčala predať banku talianskemu investorovi.

Talianska IntesaBci je finančná skupina, ktorá vznikla 1.5. fúziou Banca Commerciale Italiana a Banca Intesa. Banka Intesa bola vytvorená pred tromi rokmi pripojením Cariplo a Banco Ambrosiano Veneto.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS