ČLÁNOK
Zástupcovia odbornej verejnosti kritizovali sami seba
13. júna 2001

Zákon pripomienkovali dvaja nemeckí experti, ktorí poskytujú poradenstvo MF v rámci programu Európskej únie Phare. Obaja experti detailne preskúmali súlad každého ustanovenia zákona s direktívami Európskej únie. Povedal to Palko.

V pondelok vyjadrili nespokojnosť so znením zákona zástupcovia odbornej verejnosti.

Vedúca odboru kapitálového trhu MF Janka Pohlová považuje pripomienky za nesystematické a vytrhnuté z kontextu. V rámci pripomienkového konania, podľa Palka Asociácia obchodníkov s cennými papiermi neposkytla Ministerstvu financií SR žiadne pripomienky.

Obyvateľov, ktorí predávajú, alebo kupujú cenné papiere by sa malo dotknúť to, že za výmenu cenných papierov za peniaze nebude zodpovedať Burza cenných papierov v Bratislave, ale zúčtovacie stredisko

Tento fakt včera kritizoval šéf Burzy cenných papierov v Bratislave Juraj Lazový a Igor Hornák, predseda Výkonného výboru Asociácie obchodníkov s cennými papiermi (AOCP). Kritizovali vlastne sami seba. AOCP v liste ministerke financií Brigite Schmögnerovej 21. novembra 2001, že pri obchodoch s cennými papiermi je jednou z najdôležitejších požiadaviek kladených na zúčtovacie systémy splnenie podmienky dodania cenných papierov proti ich zaplateniu. Na Slovensku neexistuje subjekt, ktorí by plnil funkcie zúčtovacieho domu. Jeho projekt v rámci projektu Phare vypracovali za AOCP Igor Hornák, BCPB Mária Hurajová a za SCP Peter Herc a Miloš Peterka. Jeho fungovanie upravuje zákon o cenných papieroch a investičných službách.

Projekt zúčtovacieho domu riešil vzťahy medzi členmi burzy, Strediskom cenných papierov SR, Bankovým zúčtovacím centrom Slovenska, ING Bank. Popisoval vyrovnanie burzových obchodov z hľadiska aplikácie delivery versus payment a analyzoval hlavné nedostatky súčasného systému vyrovnania obchodov. Okrem iného projekt zúčtovacieho domu obsahoval návrh modelu zúčtovania a návrh na legislatívnu úpravu.

O novom znení zákona o cenných papieroch sa uvažovalo už v roku 1997. Po nástupe novej vlády mal na starosti jeho úplné prepracovanie Michal Horváth, ktorý bol riaditeľom sekcie pre finančný trh. Mal na to dva termíny. Prvým bol december 1999 a druhým november 2000. Sekcia pod jeho vedením ani jeden termín nesplnila.

Vladimír Bačišin


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

15. 1. 2021

USD 1,212 0,000
CZK 26,163 0,027
GBP 0,890 0,001
HUF 359,990 0,420
CAD 1,541 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS