ČLÁNOK
Zástupcovia FOV odmietli výklad, že zákon o ochrane vkladov hovorí o zániku pohľadávky
22. februára 2001

Účastníci hlavného pojednávania pred Krajským súdom (KS) v Banskej Bystrici vo veci pohľadávky Fondu ochrany vkladov (FOV) voči Dopravnej banke (DB) otvorili popri spore o výklad textu zákona o ochrane vkladov aj otázku motívu, prečo správca konkurznej podstaty DB poprel pohľadávku fondu vo výške 2,24 mld. Sk.

Zástupcovia FOV odmietli výklad, že zákon o ochrane vkladov hovorí o zániku pohľadávky ako takej, pretože podľa nich hovorí len o pohľadávke vkladateľov a prevode práv na FOV. Poukázali pritom na zákon o konkurze a vyrovnaní, ktorý je pre daný prípad zvláštnou právnou normou (lex specialis), a podľa ktorého pohľadávka FOV vzniknutá výplatou vkladov patrí do tretej skupiny pohľadávok. Domnievajú sa, že dôvodom popretia pohľadávky FOV bol ich návrh na výmenu správcu pre ich nesúhlas s jeho plánom speňaženia konkurznej podstaty. Podľa nich hrozí, že dražobný predaj DB ako celku nenájde v prvom kole kupca a v druhom kole budú aktíva v účtovnej hodnote 2,8 mld. Sk predané hlboko pod cenu.

Podľa predsedu prezídia FOV Milana Horvátha a právneho zástupcu FOV správca konkurznej podstaty DB Michal Chovanec neodmietal na rokovaniach veriteľov pred prieskumným pojednávaním ich pohľadávku a legitimitu FOV, ktorý reprezentuje 90 % záväzkov DB. K zmene vraj došlo až v čase, kedy FOV žiadal ustanoviť osobitého správcu, ktorý by s M. Chovancom spolupracoval. Domnievajú sa, že keď 7. decembra navrhol fond zvolať schôdzku veriteľov a odvolať M. Chovanca, konkurzný sudca KS v B. Bystrici Ľubomír Gago informoval správcu a ten na druhý deň pohľadávku poprel. Najvyšší súd námietke FOV proti zaujatosti Ľ. Gaga vyhovel, nový konkurzný sudca ale schôdzku veriteľov, ktorá sa má zvolať do 30 dní od žiadosti, zatiaľ nezvolal.

Za podozrivý považuje FOV aj spôsob zvolania druhého prieskumného pojednávania na 8. decembra, ktoré bolo vo vestníku zverejnené len tri dni vopred. FOV sa o ňom dozvedel náhodou 6. decembra a aj zo zvyšných veriteľov sa dostavili len šiesti, čo je podľa M. Horvátha asi 50-krát menej ako na pojednávanie o mesiac skôr. Preto sa nazdáva, že M. Chovanec sa FOV snažil uviesť do omylu a spôsobiť mu škodu veľkého rozsahu.

M. Chovanec poukázal na rozpor medzi úmyslom zákonodarcu, resp. NBS ako spracovateľom návrhu zákona o ochrane vkladov, a textom zákona. Kritizoval FOV za zdržanie konkurzu, vďaka ktorému údajne odstúpil od svojho zámeru investor, ktorý ponúkal za banku 2 mld. Sk. Odmietol jednanie o motívoch a vyhlásil, že zmenil názor na pohľadávku FOV, aby nespôsobil škodu veľkého rozsahu inému veriteľovi – Dopravnej poisťovni. M. Horváth spochybnil dôveryhodnosť kupca, lebo podľa jeho DB nezískala seriózneho investora za oveľa dlhší čas rokovaní.

Sudca odročil ďalšie pojednávanie a predkladanie dôkazov na 14. marca.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 6. 2024

USD 1,072 0,003
CZK 24,898 0,012
GBP 0,845 0,001
HUF 397,390 1,050
CAD 1,470 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS