ČLÁNOK
Zástupcovia do orgánov Dôchodkovej doplnkovej poisťovne Stabilita
23. októbra 1997

„Na štvrtkovom zasadnutí správnej rady schválime jednotlivých zástupcov do orgánov Dôchodkovej doplnkovej poisťovne Stabilita a všetky potrebné materiály, tak aby mohla zahájiť svoju činnosť a prakticky realizovať vklady od 1. decembra 1997 prípadne od začiatku budúceho roka,“ povedal dnes pre agentúru SITA predseda generálnej rady odborového zväzu Metalurg VSŽ Jaroslav Gruber. Generálna rada odborov vo VSŽ, ktorá je jedným zo siedmych spoluzriaďovateľov poisťovne, koordinuje prípravu uzatvárania kolektívnych zmlúv pre 25 000 zamestnancov. Celkový počet zamestnancov, t.j. eventuálnych poistencov, všetkých spoluzriaďovateľov je približne 130 000. Súčasťou zmlúv bude určenie mesačnej výšky vkladov zamestnanca i zamestnávateľa. „V rámci skupiny VSŽ je stanovený mesačný vklad pre zamestnanca i zamestnávateľa 150 Sk, u pracovníkov zaradených do tretej a štvrtej rizikovej skupiny sa vklad zamestnávateľa zvyšuje na 300 Sk,“ povedal J. Gruber. U ostatných spoluzakladateľov sa určenie výšky vkladu ponecháva vo vlastnej kompetencii. Vláda SR Východoslovenským železiarňam, a.s. Košice povolenie na zriadenie Doplnkovej dôchodkovej poisťovne Stabilita so sídlom v Košiciach a na vykonávanie doplnkového dôchodkového poistenia udelila 16. septembra tohto roku. Doplnková dôchodková poisťovňa Stabilita sa má stať druhou doplnkovou dôchodkovou poisťovňou na slovenskom poisťovacom trhu. Monopolné postavenie na tento druh poistenia mala doteraz Doplnková dôchodková poisťoňa Tatry-Sympatia.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

1. 12. 2023

USD 1,088 0,006
CZK 24,331 0,039
GBP 0,860 0,003
HUF 379,700 1,050
CAD 1,474 0,013

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS