ČLÁNOK
Zaradením Všeobecnej úverovej banky (VÚB) medzi neprivatizovateľné inštitúcie sleduje vládna koalícia cieľ, aby všetky banky, ktorých sa bude program reštrukturalizácie bankového sektora týkať, mali relatívne rovnaké východiskové pozície
5. novembra 1998

Zaradením Všeobecnej úverovej banky (VÚB) medzi neprivatizovateľné inštitúcie sleduje vládna koalícia cieľ, aby všetky banky, ktorých sa bude program reštrukturalizácie bankového sektora týkať, mali relatívne rovnaké východiskové pozície. Ako pre tlačovú agentúru SITA uviedol poslanec za SDK Viliam Vaškovič, vláda bude schopná prostredníctvom prevodu výkonných práv z Fondu národného majetku (FNM) SR na príslušné ministerstvo na základe zákona o strategických podnikoch podstatne pružnejšie reagovať na potreby reštrukturalizačného procesu. V. Vaškovič potvrdil, že aj nová vládna koalícia bude v rámci programu reštrukturalizácie klásť dôraz na štyri rozhodujúce bankové inštitúcie a to na Slovenskú sporiteľňu, Všeobecnú úverovú banku, Investičnú a rozvojovú banku a Konsolidačnú banku. „Hlavný rozdiel medzi programom predchádzajúcej vlády a novej bude v tom, že pripravíme aj ďalšie podporné opatrenia a urýchli sa celý proces,“ poznamenal. Zároveň dodal, že program reštrukturalizácie bankového sektora je v súčasnosti v prípravnej fáze. Schválenie reštrukturalizačných projektov bánk predpokladá Vaškovič najneskôr do konca januára roku 1999. V. Vaškovič poprel, že by týmito zmenami sledovali personálne čistky v strategických podnikoch. Poslanecká novela zákona o zabezpečení záujmov štátu v strategických podnikoch, ktorú vláda SR v utorok schválila rozširuje okruh strategických podnikov o VÚB. Banka bude kvalifikovaná ako strategický podnik do 31. decembra 1999. Pri strategických podnikoch Transpetrol, a.s. Bratislava, Slovenské elektrárne, a.s. Bratislava, Slovenská Sporiteľňa, a.s. Banská Bystrica, Slovenská poisťovňa, a.s. Bratislava a VÚB sa nad rámec obchodného zákonníka upravujú práva väčšinového vlastníka. Konkrétne ide o problematiku odvolania členov predstavenstva a dozornej rady, schválenie účtovnej závierky, rozdelenia zisku a určenia tantiem. V týchto prípadoch sa na rokovaniach valných zhromaždení bude rozhodovať jednoduchou väčšinou prítomných akcionárov.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

2. 3. 2021

USD 1,203 0,002
CZK 26,142 0,055
GBP 0,864 0,001
HUF 363,700 0,840
CAD 1,523 0,005

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS