ČLÁNOK


,

Zarábať v pohodlí domova
14. decembra 2002

Svetové burzy, obchodovanie s akciami, napätie, riziko, veľké peniaze, pády. Ak chce byť obchodník naozaj úspešný, musí sa venovať investičnej činnosti neustále. Dianie na trhu sa mení v zlomku sekundy. Takže priebežné sledovanie trhu je priam nevyhnutné. Kto však môže takýmto spôsobom obchodovať? Pravdaže, každý. Ale ako hovorí Andrei Bartolomei z Bartolomei Finance, „musí mať v sebe zdravú mieru odvahy, pokory a najmä dobre si strážiť svoju mieru ‚nenásytnosti‘, aby nešiel do obchodov s väčším rizikom, ako môže uniesť“. Pretože aj ten najlepšie vyzerajúci obchod sa môže za sekundu zmeniť na stratový, a je potom len na obchodníkovi, ako sa s tým vyrovná. Podľa A. Bartolomeia je nutnou podmienkou úspešnosti na trhu chladná hlava a čuch na zmeny trhu.

Pravdaže, pri obchodovaní s cennými papiermi existuje reálne riziko straty vložených finančných prostriedkov. „Je najmä v tom, že klient investuje do akcií a musí počítať aj s prípadnými výkyvmi v cene akcie. Takže pre investovanie by sa mali rozhodnúť najmä tí ľudia, ktorí majú voľné finančné prostriedky a dlhší čas ich nebudú potrebovať,“ mieni Martin Vrablec z Fio Slovakia. Podľa M. Vrableca na obchodovanie nemusí mať človek žiadne špeciálne zručnosti. Stačí, aby si našiel dostatok času na čítanie rôznych článkov a sledoval výsledky spoločností. A, pravdaže, by mal mať celkový prehľad o ekonomickej situácii v tej-ktorej krajine. Pochopiteľne, musí poznať význam skratiek používaných na trhoch, ako napríklad ROE, P/E, EPS.

Konečne cez internet

V súčasnosti už netreba osobne chodiť na burzu, prípadne udržiavať telefonický kontakt s brokermi. Vysoká kvalita techniky a ľahký prístup k internetu umožnili investorom pohodlné nakupovanie. Už aj na Slovensku poskytujú niektoré firmy online investovanie v reálnom čase. Spravidla funguje prostredníctvom obchodníckych web stránok, na ktorých sa potenciálny klient zaregistruje priamo cez stránku obchodníka alebo dostane od neho inštalačnú verziu obchodného terminálu. „Vo svete sa používajú zvyčajne obidva spôsoby, avšak obchodovanie cez online terminály je z hľadiska rýchlosti a prísunu objemu dát, ako aj z bezpečnostného hľadiska výhodnejšie,“ tvrdí

A. Bartolomei. Obchodovanie je prístupné pre každého občana bez ohľadu na vek či skúsenosti. Musí však podpísať zmluvu (zväčša komisionársku) s prevádzkovateľom stránky a potom mu už v investovaní nič nebráni. Každý investor si však určite položí jednu veľmi dôležitú otázku. A to, či je toto obchodovanie uskutočňované naozaj v reálnom čase. „Samozrejme. Obchodovanie mimo reálneho času nemá zmysel. V takom prípade by mohlo dochádzať k cenovým arbitrážam, čo by vzhľadom na postavenie klienta na trhu bolo určite v jeho neprospech. Dnes si už ani neviem prestaviť obchodovanie s časovým posunom,“ uviedol A. Bartolomei. Rovnako aj kurzy z trhov sú poskytované online bez akéhokoľvek meškania. Ako hovorí Miroslava Bandurová z RM-S Marketu, „časový posun môže byť maximálne tri sekundy“.

Roman Scherhaufer z Accros Investment Services si myslí, že online obchodovanie nie je rentabilné. Tvrdí, že „je to len imidžová záležitosť“. Je teda rentabilné, či nie? „Pre nás áno. Máme už širokú klientelu a navyše naši klienti využívajú všetky výhody derivátneho obchodovania. Denne totiž urobia aj niekoľko obchodov,“ hovorí A. Bartolomei. Zhoduje sa s ním aj M. Vrablec: „Online investovanie sa stáva rentabilným s narastajúcim počtom klientov a zrealizovaných obchodov.“ O budúcnosť však vo Fio Slovakia obavu nemajú, pretože online obchodovanie je trendom, ktorý sa už niekoľko rokov šíri a získava si čoraz väčšiu obľubu.

Šťastné číslo tri

Iste každého zaujímajú aj poplatky. Obchodníci sa zväčša delia na „poplatkových“ a „bezpoplatkových“. V konečnom dôsledku však poplatky tak či tak investori zaplatia. Niektorí obchodníci si totiž účtujú poplatok za zadanie príkazu, pričom klientovi kótujú vždy jednu strednú cenu platnú v prípade nákupu alebo predaja vybraného aktíva. Iní zase poplatky neúčtujú. Kótujú však rozdielne nákupnú a predajnú cenu aktíva, čím dosahujú trhové rozpätie (spread), ktoré je ich ziskom, a teda aj klientovým poplatkom. O stave konta všetky tri spoločnosti informujú klienta na svojej webovej stránke v príslušnej časti.

Možnosť online obchodovania na Slovensku poskytujú dvaja obchodníci s cennými papiermi už od októbra 2001. Sú nimi spoločnosti RM-S Market, o. c. p., a. s., na svojej stránke www.rmsfinport.sk a Bartolomei Finance, o. c. p., a. s., na stránke www.bfx.sk. Tento rok v apríli sa k nim pridal tretí obchodník – Fio Slovakia, o. c. p., a. s., na stránke www.fio.sk.

Ich prostredníctvom môžu klienti s akciami obchodovať vlastne na všetkých európskych a amerických trhoch. Minimálna investícia na otvorenie obchodného účtu cez spoločnosť Bartolomei Finance je 500 USD. Fio Slovakia nestanovuje žiadnu minimálnu sumu na investovanie. RM-S Market si taktiež počiatočnú sumu na obchodovanie nestanovilo. „Klient môže obchodovať aj so stovkou dolárov, musí si však byť vedomý toho, že jeho zisky nebudú veľké,“ uvádza M. Bandurová.

Obchodovanie cez online terminál je vo všeobecnosti určené pre klientov, ktorí majú záujem samostatne obchodovať a riskovať svoje peniaze. Konzervatívni investori majú možnosť spravovať svoje voľné peniaze prostredníctvom obchodníkov. Tí obchodujú v mene

klienta a na jeho účet. Uplatňujú sa tu však tvrdé rizikové kritériá tak, aby klient bol ohrozený rizikom trhu čo najmenej pri dosiahnutí rozumnej miery zhodnotenia jeho peňazí. Pre začínajúcich investorov, ale aj pre tých, ktorí sa rozhodli investovať s nízkym rizikom, ale so ziskom, je vhodné obchodovanie prostredníctvom akciových košov, indexových certifikátov, prípadne dlhových certifikátov.

Hrou sa človek naučí

Bartolomei Finance, o. c. p., a. s., pôsobí na trhu už viac ako dva roky. Venuje sa výhradne obchodovaniu s finančnými derivátmi a správe, respektíve zhodnocovaniu peňazí svojich klientov obchodovaním s finančnými derivátmi. Na svojej web stránke poskytuje širokej verejnosti analytické spravodajstva, ako aj investičné odporúčania.

Spoločnosť Fio Slovakia, o. c. p., a. s., prišla na slovenský trh v apríli tohto roku. Jej materská firma Fio Holding, a. s., ponúka v Českej republike internetové obchodovanie s cennými papiermi už od roku 1997. Spoločnosť RM-S Market pôsobí na slovenskom trhu už tretí rok, je členom a zároveň aj akcionárom Slovenskej burzy cenných papierov, členom Burzy cenných papierov v Bratislave a Asociácie obchodníkov s cennými papiermi. Poskytuje služby spojené s obchodovaním na svetových kapitálových trhoch pre retailových, ako aj inštitucionálnych klientov. Taktiež služby v oblasti sprostredkovania nákupu a predaja slovenských cenných papierov a podielových listov. Pre tých, ktorí si chcú vyskúšať online obchodovanie na akciových trhoch a otestovať si svoje schopnosti, ponúkajú spoločnosti RM-S Market a Bartolomei Finance na svojich stránkach možnosť investičnej hry alebo trenažéra. Spoločnosti chcú takým spôsobom naučiť slovenských investorov samostatne sa rozhodovať, spravovať svoje peniaze a hospodáriť s nimi. Na stránke www.burzuj.markiza.sk poskytuje RM-S Market možnosť zahrať si. „Investičná hra sa teší veľkej popularite. V súčasnosti je do nej zapojených vyše 7 500 aktívnych hráčov, ktorí si takto spravujú svoje virtuálne portfóliá akcií. Malí investori v hre sa postupne profilujú na reálnych investorov a svoje skúsenosti z hry využívajú v zhodnocovaní svojich financií,“ uvádza M. Bandurová z RM-S Market. A. Bartolomei dodáva, že v trenažéri nejde o to, naučiť sa ovládať obchodný terminál, ale o pochopenie trhu, jeho zákonitostí a o správnu predikciu vývoja trhu. A. Bartolomei a M. Vrablec sa zhodujú v tom, že pri hraní s imaginárnymi peniazmi sa investor správa úplne odlišne, ako pri reálnom

obchodovaní so svojimi peniazmi. „V hre vlastne o nič nejde,“ hovorí M. Vrablec.

RM-S Market

3 hlavné americké burzy: AMEX, NASDAQ, NYSE a 8 elektronických búrz

4 európske burzy: nemecká XETRA, anglická LSE a švajčiarske Swiss Exchange a VIRT-X

Bartolomei – s akciami všetkých európskych a amerických trhov, s ich indexmi a s okamžitými kontraktmi na meny.

Fio Slovakia – všetky trhy prevádzkované elektronicky

S akciami, podielovými fondmi, akciovými a dlhovými certifikátmi na šiestich trhoch v troch krajinách

ČR – BCPP, RMS

USA – NYSE, NASDAQ, AMEX

Nemecko – XETRA

Niektoré dôležité pojmy

Akciové koše sú určené predovšetkým pre začínajúcich investorov, ale aj pre tých, ktorí sa rozhodli investovať s malým rizikom, a pritom so ziskom, tak z dividendového výnosu tohto portfólia, ako aj z možného nárastu cien.

Indexové certifikáty alebo ISHARES sú akcie trustov alebo fondov vytvorených špeciálne na tento účel, pri ktorých je zloženie portfólia rovnaké ako zloženie príslušných indexov.

Ceny indexových certifikátov sa spravidla rovnajú hodnotám indexov.

Dlhové certifikáty sú dlhové cenné papiere (vydávané zväčša spol. Merril Lynch), splatné k určitému dátumu ako celok. Držiteľ takýchto certifikátov je v deň splatnosti oprávnený dostať istinu plus tzv. SRA.

Čo sú to tzv. inteligentné pokyny?

Ich využitie je v USA a Nemecku poskytované priamo trhmi. Sú konštruované tak, aby klient mohol robiť iba investičné rozhodnutia a automaty ich potom bezchybne a maximálne rýchlo premenili v konkrétne nákupné a predajné pokyny.

Prostredníctvom stop pokynov je možné poistiť sa proti nečakanému pádu akcií, a zamedziť tak väčším stratám. Prípadne môžu klienti tieto stop pokyny využiť pri očakávaní významnejšieho nárastu cien.

e-USA

Stop market – pokyn sa automaticky vygeneruje a pošle na trh vo chvíli, keď cena akcie dosiahne investorom zvolenú hodnotu. Následne je pokyn uspokojený aktuálnou trhovou cenou.

Stop limit – generovanie pokynu je podobné ako pri Stop markete s tým rozdielom, že pokyn je zobchodovaný podľa investorom vopred zvolenej limitnej ceny za akciu.

e-Germany

Stop loss – aktivuje predajný pokyn pri dosiahnutí ceny stanovenej investorom, a chráni tak pred stratou včasným predajom cenných papierov.

Start buy – aktivuje nákupný pokyn pri dosiahnutí ceny stanovenej investorom.

e-SPAD (BCPP)

Alf – umožňuje zobchodovať viac lotov na jeden pokyn do klientom určenej ceny. Pokyn je určený pre nákup/predaj väčších balíkov CP.

Stepper – automaticky za klienta nakupuje/predáva CP za najvýhodnejšiu cenu bez toho, aby ju zbytočne zvyšoval/znižoval. Klient si zadáva Limitnú cenu a Krok kotácie.

Stoploss – podobný pokyn ako v Nemecku a v USA. V ČR sa k Stop cene udáva navyše aj Stop počet. Taktiež je možné uviesť Limitnú cenu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

20. 6. 2024

USD 1,072 0,003
CZK 24,898 0,012
GBP 0,845 0,001
HUF 397,390 1,050
CAD 1,470 0,004

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS