ČLÁNOK


,

Zaostrené na úvery
14. marca 2003

Zisk, efektívnost a rast úverov by mali v bankách dláždit cestu úspešnosti. Potrebu zisku i rastu úverov už banky pochopili. O efektívnost a jej udržanie sa niektoré len snažia, iné už nabrali správny smer.

Úverové možnosti sa naozaj rozširujú – spotrebné a kontokorentné úvery poskytuje drvivá väcšina bánk, licenciu na hypotekárne úvery má zatial devät penažných ústavov, ING Bank rokuje s centrálnou bankou. V celom sektore síce ku koncu januára medzirocne poklesol objem úverov o 4,6 mld. Sk na 346,7 mld. Sk, no obyvatelia využívajú pôžicky ako zdroj financií vo väcšej miere než pred rokom. Úvery obyvatelstvu narástli o 1,3 mld. Sk na 62,6 mld. Sk. V roku 2002 zaznamenala obrovský boom v poskytnutých úveroch Ludová banka, a.s., Bratislava, ktorá ich poskytla o 60 % viac ako v predchádzajúcom období. Prvá komunálna banka, a. s., Žilina, poskytla úvery v hodnote 11,3 mld. korún, co je takmer 55-percentný nárast. Aj Slovenská sporitelna, a. s., Bratislava, vsadila na zvyšovanie aktív a poskytla takmer o 42 % úverov viac ako v roku 2001. Hoci relatívny nárast Tatra banky nebol taký velký, v absolútnych císlach poskytla na pôžicky najviac penazí, 51,6 mld. Sk. V súvislosti s ozdravovaním bankového sektora treba ešte pripomenút, že klesá aj objem klasifikovaných úverov.

Jedným z dôvodov rastu popularity financovania na úver je situácia na financných trhoch a pokles úrokových sadzieb. Podla informácií, ktoré zverejnila Národná banka Slovenska, sa priemerná úroková miera z cerpaných úverov v januári znížila o 1,48 percentuálneho bodu oproti rovnakému obdobiu minulého roka. Podnikatelská sféra cerpala pôžicky priemerne za 7,28 %, obyvatelstvo za 9,36-percentnú priemernú úrokovú sadzbu. Pred rokom cerpali podnikatelia úver za 8,9 % a obcania za 9,3 % rocne. Pozoruhodné je i rozdelenie sadzieb z casového hladiska. Ako najvýhodnejšie sa javia krátkodobé úvery s priemernou úrokovou mierou 7,27 %. Stále platí, cím kratšie máš požicané peniaze, tým menej dlh preplatíš. Dlhodobé úvery nad pät rokov sme cerpali priemerne za 7,44 %. Najvyššia sadzba, 9,29 % rocne, je pri tzv. strednodobých úveroch, ktoré majú splatnost jeden až pät rokov.

Trh už dlhšie ocakáva zníženie úrokových sadzieb emisnou bankou, tá je však opatrná. Na poslednej bankovej rade ponechala platné sadzby, co znamená základnú úrokovú sadzbu, a teda aj dvojtýždnovú reposadzbu na úrovni

6,5 %, sadzbu pre jednodnové sterilizacné obchody 8 % a sadzbu pre jednodnové refinancné obchody na úrovni 5 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

5. 3. 2021

USD 1,194 0,010
CZK 26,303 0,095
GBP 0,863 0,000
HUF 366,290 1,760
CAD 1,516 0,005

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS