ČLÁNOK


,

Zamotaný príbeh Union banky
12. apríla 2003

Udalosti okolo ceskej Union banky vytvárajú neprehladnú siet. Ceská centrálna banka ozdravný plán predstavenstva nepovažovala za realistický a 18. marca 2003 odobrala penažnému ústavu licenciu. Generálny riaditel Roman Mentlík 20. marca, ani nie mesiac od svojho vymenovania, požiadal o uvolnenie z funkcie. Dozorná rada vyhovela jeho žiadosti. Novým generálnym riaditelom sa stal Petr Votoupal.

Záhadná zmena

Banka podala v zákonnej lehote proti rozhodnutiu centrálnej banky rozklad, ciže v zmysle zákona o bankách je i nadalej bankou. Rozhodnutie o odobratí bankovej licencie tak nie je právoplatné. Banková rada CNB o rozklade rozhodne najneskôr do 30 dní, ciže do konca apríla.

Krajský súd v Ústí nad Labem vyhlásil 31. marca konkurz na spolocnost Ceská revitalizacní, ktorá je vraj nástupkynou Union banky. Znamená to, že všetky právomoci predstavenstva, dozornej rady i manažmentu vykonáva správca konkurznej podstaty Daniel Thonat, ktorý odvolal z funkcie generálneho riaditela Petra Votoupala. Podla stanov banky však môže o zmene názvu a sídla spolocnosti rozhodnút iba valné zhromaždenie. Majoritný akcionár, taliansky Invesmart, oznacil vyhlásenie konkurzu, presunutie sídla a zmenu mena za nelegálne. Šéf Invesmartu Paolo Catalfamo povedal, že niekto sfalšoval dokumenty a na základe toho nariadil konkurz.

Clenovia predstavenstva však prehlasujú, že uznesenie krajského súdu akceptujú a v súlade so znením zákona o konkurze a vyrovnaní poskytujú súdom ustanovenému správcovi konkurznej podstaty plnú spoluprácu.

Podla stanoviska CNB došlo k vyhláseniu konkurzu za nezvycajných okolností. Emisná banka rokovala 2. apríla so správcom konkurznej podstaty a upozornila ho, že je povinný postupovat tak, aby nedošlo k poškodeniu záujmov vkladatelov a porušovaniu zákonných povinností banky.

Napriek týmto udalostiam pokracuje Fond poistenia vkladov v príprave výplaty vkladov, pricom by mal zacat vyplácat najneskôr do 21. mája 2003.

Konkurz neplatný

V piatok 4. apríla rozhodol sudca Krajského súdu v Ústí nad Labem Jirí Berka o zrušení konkurzu, pretože pren neboli predpoklady. Notársky zápis pripojený k návrhu na konkurz považuje za falzifikát. Sudca zbavil Davida Thonata funkcie konkurzného správcu v Union banke a preveruje platnost odvolania Petra Votoupala.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

8. 3. 2021

USD 1,187 0,007
CZK 26,417 0,114
GBP 0,857 0,006
HUF 367,190 0,900
CAD 1,504 0,013

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS