ČLÁNOK
Zamestnávatelia predstavili národohospodársku stratégiu
3. júla 2002

Vlastnú predstavu o národohospodárskej stratégii a politike predstavili v utorok zamestnávateľské zväzy predstaviteľom politických strán. Materiál obsahuje konkrétne krátkodobé, strednodobé a dlhodobé opatrenia na riešenie nepriaznivého stavu vývoja hospodárstva. „Dnes nastal zlom v spolupráci podnikateľskej sféry a politických strán,“ uviedol na utorkovej tlačovej besede prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) Michal Ľach.

Medzi krátkodobými opatreniami, ktoré podnikatelia navrhujú, je projekt efektívneho fungovania financií, rozpočtu a meny previazaním menovej politiky Národnej banky Slovenska a fiškálnej politiky vlády. Cieľom projektu legislatívnych úprav je dosiahnutie reálnej vymožiteľnosti práva a novelizácia zákonov, ktoré nezodpovedajú potrebám praxe. Ďalšie projekty sa týkajú oblasti vzdelávania, rozvoja vedecko-výskumnej základne, infraštruktúry a reštrukturalizácie a obnovy slovenského priemyslu.

Súčasťou navrhovaných strednodobých opatrení je zabezpečenie reforiem sociálneho systému, daňového systému, zdravotníctva, vzdelávania, správy verejných financií a dokončenie reformy regionálnej samosprávy. Dlhodobou úlohou vlády by podľa zamestnávateľských zväzov malo byť vypracovanie dlhodobej vízie a stratégie sociálno-ekonomického rozvoja Slovenska.

Doterajšie mechanizmy spolupráce medzi politickými stranami a hospodárskou sférou podľa volebného lídra SDA Petra Weissa nie sú dostatočne využívané. Ako uviedol, zamestnávatelia by mali mať zastúpenie v legislatívnej rade vlády, čím by sa zvýšila kvalita prijímaných zákonov. „Žiadni zahraniční poradcovia, ale naše podnikateľské zväzy by vedeli pomôcť pripraviť reštrukturalizáciu priemyslu,“ poznamenal zástupca SNS Viliam Oberhauser. Podľa podpredsedu SDĽ Stanislava Bartoša je materiál v súlade s programovými zámermi strany, ako problém vníma zabezpečenie finančného krytia jednotlivých opatrení.

Tieňový minister hospodárstva strany Smer Roman Václavík považuje za dôležité, aby sa väčšina z navrhovaných opatrení stala súčasťou programového vyhlásenia vlády. „Treba postaviť mantinely pre budúcu vládu vzhľadom na vysoké a narastajúce deficity a obrovskú nezamestnanosť,“ upozornil Sergej Kozlík z HZDS.

Iniciátorom vypracovania hospodárskej stratégie a politiky bolo podľa Ľacha Združenie priemyselných zväzov (ZPZ) na čele s Jozefom Uhríkom. Okrem ZPZa AZZZ sa na spracovaní materiálu sa zúčastnila Slovenská živnostenská komora, Slovenská obchodná a priemyselná komora a Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

14. 6. 2024

USD 1,069 0,010
CZK 24,736 0,037
GBP 0,842 0,003
HUF 398,000 1,520
CAD 1,470 0,012

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS