ČLÁNOK
Zamestnávatelia kritizujú regulačný úrad
9. septembra 2014

Republiková únia zamestnávateľov, Klub 500 a Slovenská obchodná a priemyselná komora kritizujú kroky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví SR (ÚRSO). Ten mal totiž od augusta zvýšiť tarifu za prevádzkovanie systému o viac ako 10 %. Tarifa za prevádzkovanie systému pritom tvorí zhruba 11 % z koncovej ceny elektriny. „Rozhodnutie ÚRSO je v úplnom kontraste s krokmi ostatných členských štátov EÚ, ktoré vynakladajú maximálne úsilie na ochranu svojho priemyslu a na zvyšovanie jeho konkurencieschopnosti. Považujeme krok ÚRSO za kontroverzný, navyše opätovne prijatý bez akýkoľvek konzultácii s účastníkmi trhu, či relevantného, argumentačne a analyticky podloženého zdôvodnenia,“ uvádza sa vo vyhlásení spomínaných organizácií.

Po novom má byť tarifa za prevádzkovanie systému na úrovni 21,82 eur za megawatthodinu. Od začiatku roka to pritom bolo 19,82 eur za megawatthodinu a v minulom roku dokonca len 16,03 eur za megawatthodinu. „Koncové ceny elektriny na Slovensku rastú od roku 2007 a už niekoľko rokov patria medzi najvyššie v Európe. Paradoxne, cena samotnej komodity má v posledných rokoch aj na Slovensku klesajúci trend. Presne opačne sa však vyvíja regulovaná zložka ceny elektriny, primárne v dôsledku rastu podpory pre elektrinu z obnoviteľných zdrojov. Kým tarifa za prevádzkovanie systému, ktorá slúži na financovanie obnoviteľných zdrojov, bola v roku 2008 na úrovni 2,81 eur za megawatthodinu, dnes je už na úrovni 21,82 eur za megawatthodinu,“ dodali zamestnávatelia.

ÚRSO tvrdí, že v prípade zvýšenia tarify za prevádzkovanie systému postupoval striktne podľa platnej legislatívy. Ak by tak neurobil, tak by podľa hovorcu regulačného úradu Miroslava Luptáka porušil zákon. „Ostatné výhrady signatárov nie sú nič iné ako nástroje permanentného demagogického nátlaku. Napriek tomu ich úrad už mnohokrát vysvetlil a preto nevidí dôvod sa im znova venovať. Okolnosti zvýšenia tarify za prevádzkovanie systému sme vyčerpávajúco uviedli v príslušnom rozhodnutí a nemienime ich viacej komentovať,“ reagoval pre agentúru SITA Lupták.

Podľa zamestnávateľov je rozhodnutie regulačného úradu ešte kontroverznejšie v kontexte s vládou schváleným Návrhom akčného plánu pre konkurencieschopný a udržateľný oceliarsky priemysel na Slovensku. „Návrh ukladá ministrovi hospodárstva povinnosť posúdiť do 30. septembra tohto roku návrh opatrení na zníženie tarify za prevádzkovanie systému a odvodu do Národného jadrového fondu s ohľadom na udržanie a posilnenie dlhodobej konkurencieschopnosti priemyslu,“ spresnili zamestnávatelia, podľa ktorých je Slovensko jedným z energeticky najnáročnejších členských štátov EÚ.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 9. 2022

USD 0,964 0,000
CZK 24,661 0,021
GBP 0,893 0,001
HUF 406,650 2,180
CAD 1,320 0,000

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS