ČLÁNOK
Zamestnanosť v EÚ v minulom roku vzrástla na 64,2 %
15. júla 2003

Podiel zamestnaných na celkovej populácii Európskej únie (EÚ) v minulom roku opäť vzrástol. Podľa štatistík európskeho štatistického úradu Eurostat, ktoré zverejnil v pondelok, medziročne vzrástol počet zamestnaných o 1,7 mil. na 163 mil. osôb. Podiel zamestnaných tým vzrástol zo 63,9 % v roku 2001 na 64,2 %. Podľa odhadov by tento rok mala miera zamestnanosti vzrásť na 65 %.

Najvyššiu mieru zamestnanosti zaznamenali v Dánsku, kde dosiahla 76,4 %, ďalej v Holandsku to bolo 74,5 % a vo Švédsku 74 %. Naopak najnižšiu mieru zamestnaných vykázalo Taliansko s 55,4 %, tesne nasledované Gréckom s 56,9 % a Španielskom s 58,4 %. Priemerná zamestnanosť v kandidátskych krajinách dosiahla v minulom roku 56,1 % a je tak výrazne pod priemerom EÚ.

Zamestnanosť mužov dosiahla v minulom roku úroveň 72,9 %, čo je v porovnaní s 55,5 percentami u žien výrazný rozdiel. U ľudí vo veku od 55 do 64 rokov bola zamestnanosť podľa štatistík len na úrovni 39,8 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 9. 2020

USD 1,165 0,005
CZK 27,015 0,050
GBP 0,912 0,007
HUF 364,450 0,560
CAD 1,560 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS