ČLÁNOK
Zámery privatizácie SPP a rozvodných podnikov vláda schválila
12. apríla 2001

Vláda schválila návrh na vydanie rozhodnutia o privatizácii Slovenského plynárenského priemyslu, š.p. (SPP). Ministri tiež súhlasili s návrhom postupu privatizácie a reštrukturalizácie rozvodných energetických podnikov a odštepného závodu Slovenských elektrární Teplárne Košice. Na tlačovej besede o tom informoval minister hospodárstva Ľubomír Harach.

Po transformácii na akciovú spoločnosť od 1. mája by mal mať SPP základné imanie 52,287 mld. Sk. Založí ju Fond národného majetku a bude zahŕňať dvanásť odštepných závodov súčasného štátneho podniku. Ministerstvo hospodárstva má v spolupráci s privatizačným poradcom Credit Suisse First Boston vyhlásiť privatizačný tender v júni. Ukončenie predaja 49 % akcií SPP je naplánované na október. Uvedený podiel získa kupca vcelku, alebo sa časť akcií SPP umiestni na kapitálový trh. Štátny plynárenský podnik by sa mal podľa Ľ. Haracha privatizovať spolu s jeho kapitálovými účasťami.

Tri rozvodné štátne podniky, a to Západoslovenské energetické závody, Stredoslovenské energetické závody a Východoslovenské energetické závody, sa pretransformujú na akciové spoločnosti. Po realizácii tohto kroku by mala vláda rozhodnúť o privatizácii nových energetík a teplární do konca roka. Privatizovať sa bude tiež maximálne 49 %.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 9. 2023

USD 1,054 0,007
CZK 24,470 0,059
GBP 0,868 0,002
HUF 390,850 1,970
CAD 1,426 0,006

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS