ČLÁNOK
Založením Eximbanky SR sa podpora exportu nezlepšila
5. júna 1998

Takým inštrumentom boli napríklad exportné zmenky. Tieto nástroje zanikli, lebo vláda uvažovala, že založením Eximbanky bude celý systém podpory exportu koordinovaný a zavedený práve touto finančnou inštitúciou. Systém však zavedený nebol. Pre agentúru SITA to povedal predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Peter Mihók. V súčasnosti spočíva teda podpora exportu len v aktivitách Fondu na podporu zahraničného obchodu, ktoré sa však zameriavajú hlavne na propagáciu a podporu predaja slovenských výrobkov, teda na finálnu fázu realizácie. Činnosť fondu nepokrýva podľa Mihóka prefinancovanie výroby, čo je základným problémom slovenského exportu. „Vzhľadom na to, že slovenské podniky nemajú vlastné prostriedky na poskytovanie dodávateľských úverov, musia si finančné prostriedky zabezpečiť na finančnom trhu pri „drastickej“ úrokovej miere,“ uviedol predseda SOPK. Z tohto dôvodu prestáva byť slovenský export podľa jeho slov efektívny. „Z dôvodu drahých peňazí v slovenskej ekonomike nie sme schopní zabezpečiť konkurencieschopnosť našich výrobkov na zahraničných trhoch. Súčasná cena peňazí dokonca eliminuje základnú komparatívnu výhodu Slovenska, ktorou je lacná pracovná sila,“ poznamenal P. Mihók. Napriek tomu, že minister financií SR Miroslav Maxon ubezpečil predstaviteľov SOPK na nedávnom stretnutí, že v krátkom časovom horizonte dôjde k poklesu ceny peňazí, Mihók nevidí v súčasnosti garancie pre optimizmus. Ministerstvo financií považuje v súčasnosti za hlavný nástroj znižovania ceny peňazí nové emisie štátnych obligácií v zahraničí. „Nemyslím si, že tieto opatrenia budú mať čo len čiastočný pozitívny dopad na cenu peňazí a že by ich cena mohla do konca roka klesnúť pod 20%,“ dodal. Podľa neho bude súčasná situácia na slovenskom peňažnom trhu aj naďalej pretrvávať so všetkými negatívnymi dôsledkami pre slovenskú podnikateľskú sféru.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 6. 2022

USD 1,039 0,013
CZK 24,739 0,000
GBP 0,858 0,006
HUF 397,040 2,760
CAD 1,343 0,009

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS