ČLÁNOK
Zákonné poistné áut po demonopolizácii o 100 % vyššie
13. novembra 2000

Ceny zmluvného poistenia prevádzky motorových vozidiel vzrastú po demonopolizácii zákonného poistenia pravdepodobne až o 100 % a v ďalšom období sa zvýšia ešte viac. Pre agentúru SITA to povedala tlačová tajomníčka Slovenskej poisťovne Lucia Bombošová.

V roku 2002 by sa tak podľa nej výška poistného mala vyrovnať súčasným českým sadzbám. Ako však Bombošová podotkla, v Českej republike dochádza od 1. januára budúceho roku k opätovnému zvýšeniu súčasných sadzieb o 30 % a v roku 2002 sa očakáva ich ďalšia úprava. „Ani posledné zvýšenie cien totiž nepostačuje kryť straty poisťovní zo štátom regulovaných sadzieb poistného,“ povedala.

Bombošová ďalej upozornila na to, že transformácia zákonného poistenia si nevyhnutne vyžiada zvýšenie režijných nákladov u všetkých poisťovní, ktoré budú pôsobiť na trhu. Ide pritom najmä o zvýšenie výdavkov na obchodnú službu, likvidáciu škôd a na činnosť Kancelárie motorových vozidiel, ktoré v súčasných sadzbách nie sú zahrnuté. „Niekto bude tiež musieť zaplatiť staré škody, čo pri štátom regulovaných cenách nebolo celkom možné,“ dodala.

Momentálna výška poistného v zákonnom poistení na Slovensku je najnižšia v celej Európe zo štátov, ktoré sú po príjmovej aj ekonomickej stránke obyvateľstva porovnateľné so Slovenskom. Priemerné poistné je v

Českej republike približne dvojnásobne vyššie ako u nás, v Maďarsku dosahuje trojnásobok a v Poľsku päťnásobok slovenskej úrovne.

Štát by mal po prechode na systém zmluvného poistenia vytvoriť inštitút minimálneho poistného, aby tak zabránil cenovej vojne o klientov medzi poisťovňami. Výška vyzbieraného poistného je totiž limitujúcim faktorom pri poistných plneniach v prípade škodovej udalosti. Minimálna cena poistného v súčasnosti nie je známa. Podľa generálneho tajomníka Slovenskej asociácie poisťovní Vladimíra Rančíka prejaví o poskytovanie tejto služby záujem 8 až 9 poisťovní, pričom optimum podľa neho predstavuje asi päť poisťovní. Cena poistného podľa jeho odhadu vzrastie v prvom roku po zrušení monopolu SP asi o 30 %.

K demonopolizácii zákonného poistenia motorových vozidiel by podľa vládnej koncepcie malo prísť už 1. júla 2001, potrebná je však úprava zákona, ktorú musí schváliť parlament. Otázkou zatiaľ zostáva, ako sa vyrieši prechod na zmluvné poistné uprostred kalendárneho roka. Doteraz sa totiž poistné uhrádzalo vždy na začiatku roka a platilo celých 12 mesiacov. Jednou z možností je, že občania zaplatia poistné iba na prvý polrok a v druhom si podľa slobodnej voľby zvolia poisťovňu, ktorá bude mať na túto činnosť povolenie. Ďalšiu alternatívu predstavuje poistenie súčasného vozidlového parku v SP a možnosť poistenia nových motorových vozidiel v druhom polroku 2001 v ostatných poisťovniach poskytujúcich túto službu.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

27. 11. 2020

USD 1,192 0,002
CZK 26,213 0,075
GBP 0,894 0,003
HUF 362,320 1,140
CAD 1,550 0,003

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS