ČLÁNOK
Zákon o verejnom obstarávaní sa v tomto roku opäť zmení
10. januára 2003

V prvých troch mesiacoch tohto roka by sa mala pripraviť novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorá by bola v súlade s pravidlami Európskej únie (EÚ). Po vstupe do EÚ bude totiž Slovensko dostávať prostriedky z jej kohézneho a štrukturálnych fondov podľa slovenskej úpravy verejného obstarávania (VO). Na štvrtkovej tlačovej besede to uviedla predsedníčka Úradu pre verejné obstarávanie Rozália Molnárová.

Novou úlohou v oblasti VO je podľa Molnárovej využívanie spoločného obstarávania spojením viacerých obstarávateľov. V takomto prípade by jeden obstarávateľ uzatvoril s podnikateľom rámcovú zmluvu, ktorá by určovala cenu, predpokladané množstvo tovaru a spôsob uzatvorenia čiastkových zmlúv. Na základe rámcovej zmluvy by potom ďalší obstarávatelia uzatvorili čiastkové zmluvy za dohodnutých podmienok. „Bolo by to rýchle a efektívne,“ poznamenal podpredseda úradu Rudolf Kulman.

Novela zákona o VO, ktorá nadobudla účinnosť začiatkom tohto roka, podľa predsedu úradu zvyšuje transparentnosť celého procesu. Ako kritérium posudzovania ponúk zakazuje používať záruky uchádzača. „Uchádzači niekedy uvádzali dĺžku záruky, ktorá presahovala životnosť firmy,“ zdôraznil Kulman. Vďaka novele by sa tiež malo skrátiť celkové trvanie obstarávania, ktoré niekedy podľa Kulmana trvalo tri až štyri mesiace. V časovej tiesni, ktorú nezavinil obstarávateľ sám, môže obstarávateľ využiť kratšie lehoty obstarávania.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

30. 5. 2024

USD 1,082 0,004
CZK 24,770 0,039
GBP 0,851 0,000
HUF 389,450 2,370
CAD 1,483 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS