ČLÁNOK
Zákon o ochrane vkladov rozšíri okruh chránených subjektov
6. júna 2001

Ochrana bankových vkladov by sa mala rozšíriť aj na bankové vklady nepodnikateľských právnických osôb neziskového charakteru ako napríklad nadácií a na vklady fyzických osôb – podnikateľov, zriadených na účely podnikania. Vyplýva to z novely zákona o ochrane vkladov, ktorý prerokovala Legislatívna rada vlády (LRV).

Zmeniť by sa mal aj rozsah zabezpečenia vkladov. Po schválení tohto zákona budú do výšky 100 % chránené prostriedky vo výške päťnásobku priemernej mesačnej mzdy. Finančné prostriedky, ktoré potom tvoria rozdiel do výšky maximálnej chránenej sumy 340 tis. Sk budú chránené len na 90 %. Výška maximálne chránenej sumy by sa však mala zmeniť po vstupe Slovenska do Európskej únie, kedy by sa mala posunúť až na hranicu, ktorá sa rovná prepočtu 20 tis. EUR na slovenské koruny, čo teraz predstavuje približne 860 tis. Sk.

Novým spôsobom bude upravené aj zloženie rady Fondu ochrany vkladov (FOV). Podľa tejto novely v nej bude jedným členom musieť byť zastúpená Národná banka Slovenska a Ministerstvo financií SR. Predseda LRV Ľubomír Fogaš uviedol, že tento právny predpis pravdepodobne prerokuje Národná rada SR ešte pred letnými prázdninami na mimoriadnej schôdzi.

LRV sa zaoberala aj novelou zákona o štátnom podniku. Podľa nej bude môcť zakladateľ podniku zlúčiť viaceré podniky v likvidácii do jedného podniku. Cieľom je zabezpečenie pohľadávok zamestnancov i ďalších záväzkov štátneho podniku, a to najmä záväzkov voči poistným fondom.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

18. 6. 2024

USD 1,072 0,000
CZK 24,767 0,068
GBP 0,845 0,000
HUF 395,130 1,120
CAD 1,473 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS