ČLÁNOK
Zákon o elektronickom podpise sa oneskoruje
19. decembra 2000

Hovorí sa o roku, dvoch, troch, no zvrat v tomto vývoji sa nečaká, čoho dôkazom sú aj stále neschválené normy o elektronickom obchode a podpise.

Zákon, ktorý umožňuje právnu rovnocennosť elektronických dokumentov s papierovými, či dáva istotu, že obchodník, ktorý predáva elektronickou cestou je ten človek, za ktorého sa naozaj vydáva, je zákon o elektronickom podpise. Spolu so zákonom o elektronickom obchode je nevyhnutnou normou pri rozbehnutí skutočného podnikania cez Internet.

Kým v Českej republike bol tento zákon prijatý ešte pred začiatkom leta, na Slovensku je vývoj samozrejme pomalší. Navrhovateľom normy je Ministerstvo hospodárstva SR, vypracúva ho Slovenská asociácia pre elektronický obchod (SAEO), teda ide o príspevok vlády do danej problematiky. Pracovná verzia je prístupná na stránkach SAEO http://www.saec.sk a momentálne prechádza medzirezortným konaním, čo sa práve ukazuje byť brzdou pri čo najskoršom nadobudnutí jeho účinnosti, ktoré podľa predstáv malo byť 1.januára roku 2001. Je isté, že tento termín je nereálny, v ceste stojí okrem iného ako vždy finančný problém, keď sa odhaduje, že na realizáciu zákona o elektronickom podpise je potrebných viac ako 100 miliónov korún. Pritom peniaze by nemali dominovať nad výhodami takéhoto zákona v záujme jeho potrebnosti a užitočnosti. Za všetky príklady uvediem len jeden. Možnosť podávať daňové priznanie po Internete je určite lákavé a napr. v Nemecku bežné, keď takýmto spôsobom to robí viac ako polovica podnikateľov.

V súčasnosti elektronický obchod na Slovensku predstavuje prakticky zanedbateľnú časť celkového obchodného obratu keď sa pohybuje na úrovni len niekoľko miliónov korún ročne. Toto číslo však nebude väčšie, kým sa do praxe nezavedú všetky potrebné právne normy pre úspešné napredovanie obchodných aktivít cez Internet, čo je z najväčšej miery podmienené práve pružnosťou a schopnosťou štátnych orgánov. Je nesporné, že elektronické obchodovanie je budúcnosťou podnikania, a tak keď vláda mešká s potrebnou normou, snáď bude aspoň vzorová a kvalitne vypracovaná.


Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

KURZY

24. 4. 2024

USD 1,069 0,001
CZK 25,242 0,014
GBP 0,859 0,001
HUF 393,350 0,280
CAD 1,463 0,001

SPOLUPRÁCA
SSDS

SAF

ReFIS